dinsdag, 21. februari 2017 - 17:24

Militairen zijn vertrouwen in minister Hennis kwijt

Militairen zijn vertrouwen in minister Hennis kwijt
Foto: Archief EHF
Den Haag

Militairen lopen op hun tandvlees en het vertrouwen in Defensie als werkgever is ontzettend laag volgens de militairevakbond VBM. Uit eerdere onderzoeken was al duidelijk dat het vertrouwen van het defensiepersoneel in de politieke top van het ministerie zeer klein is.

Een onderzoek, gehouden eind 2016, maakt duidelijk dat minister Hennis van Defensie er niet in is geslaagd om dat vertrouwen te herstellen. In vergelijking met 2014 heeft een beduidend groter deel van het defensiepersoneel geen vertrouwen in de top van het ministerie. De minister is er dus glansrijk in geslaagd om het vertrouwen te verslechteren.

Dat blijkt bij de presentatie op 21 februari 2017 van een onderzoeksrapport, opgesteld in opdracht van alle vakbonden bij Defensie. In totaal hebben 8479 personen de vragenlijst ingevuld, van wie 5237 volledig. Na een oproep op met name websites van de vakbonden hebben zij tussen 6 en 31 december 2016 deelgenomen aan het onderzoek. Dit is afgerond vóórdat de onderhandelingen over een nieuwe cao bij Defensie stukliepen.

Het onderzoeksrapport bevat nagenoeg alleen de opvattingen van actief-dienende burgers en militairen bij Defensie. Deze groep telde 2670 respondenten. Daarvan waren er 2386 militair en 284 burgermedewerker. 

Geen vertrouwen

Vooral militairen (86,89%) geven aan dat minister Hennis er niet in is geslaagd om hun vertrouwen te herstellen. Driekwart van de burgermedewerkers bij Defensie is het met hen eens. Ruim 65% van het personeel vindt dat de minister er niet in is geslaagd om een duidelijke visie op de toekomst van Defensie te ontwikkelen.

Slechts 2,5% van alle ondervraagden geeft aan dat in hun ogen Defensie handelt in het belang van het personeel.
Uit het onderzoek blijkt dat met name militairen geconfronteerd worden met de gevolgen van de drastische bezuinigingen van de afgelopen decennia. Zij zien goede collega’s, kennis en kunde uit de organisatie verdwijnen. Zij worden gedwongen om dagelijks om te gaan met schaarse middelen en met de personele onderbezetting.

Tegelijkertijd missen zij toekomstperspectief. In 2014 gaf 1 op de 5 militairen aan dat zij de afgelopen 12 maanden hadden gesolliciteerd buiten Defensie. In 2016 zijn dat er bijna 1 op de 3.
Alom heerst het gevoel dat men werkt in een organisatie met veel ‘achterstallig onderhoud’. Respondenten geven aan dat “iedereen maar wat (doet) om het schip drijvende te houden”.

Geen waardering

Men voelt zich financieel ondergewaardeerd en in de kou gezet. Een militair schrijft: “Ik heb altijd met trots gediend ... De laatste jaren echter schaam ik me voor ‘mijn’ bedrijf – WUL en nu het AOW-gat zijn daar de 2 belangrijkste redenen voor. Ik heb altijd geleerd dat loyaliteit een zaak van tweerichtingsverkeer is. Mijn Minister en haar ambtenaren en adviseurs brengen dat niet in de praktijk. Ik voel me verraden en ben een groot stuk van mijn geloof in Defensie kwijt.”

Zowel burgers als militairen zijn in meerderheid van mening dat zij van Defensie niet de financiële waardering ontvangen die hen toekomt. Ruim 64% van de militairen is deze mening toegedaan en 56% van de burgers. Waardering van de top blijft te veel hangen bij mooie woorden. “De minister laat ... het personeel in de kou staan. Wel altijd uitspraken doen hoe trots en dankbaar ze wel niet is op het personeel, maar daarna keert ze hun gewoon de rug toe.”

Categorie:
Provincie: