vrijdag, 24. februari 2017 - 18:13 Update: 24-02-2017 21:24

Rechtbank: verslagen MH-17 vliegramp moeten alsnog openbaar gemaakt worden

Minister moet van rechter documenten MH-17 alsnog openbaar maken
Foto: Archief EHF
Utrecht

De minister van Veiligheid en Justitie moet van de rechtbank Midden-Nederland een aantal verslagen over de MH-17 vliegramp openbaar maken.

Naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland heeft de minister reeds een aantal documenten en weggelakte tekstdelen over de MH-17 verstrekt aan RTL, De Volkskrant en de NOS. Vrijdag besliste de rechtbank dat in aanvulling daarop nog een aantal verslagen openbaar gemaakt moet worden.

De zaak

RTL, De Volkskrant en de NOS hebben op grond van de Wob de minister verzocht om openbaarmaking van alle documenten met betrekking tot de vliegramp met de MH-17. Het gaat hierbij om documenten van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing. 

De minister had een deel van de documenten verstrekt en een deel geweigerd. De stukken waren geweigerd omdat de documenten buiten het Wob-verzoek zouden vallen of omdat er sprake was van persoonlijke beleidsopvattingen.

Tussenuitspraak

De rechtbank oordeelde op 3 juni 2016 in een tussenuitspraak dat de afgewezen stukken zoals conceptversies van nota’s en factsheets onder het Wob-verzoek vallen en alsnog verstrekt zouden moeten kunnen worden. Ook vond de rechtbank dat er opnieuw gekeken moest worden naar de onderdelen die weggelakt waren.

De rechtbank stelt vast dat de minister na de tussenuitspraak een groot aantal documenten alsnog openbaar heeft gemaakt. Ook zijn in een aantal documenten eerder weggelakte tekstdelen alsnog vrijgegeven. 

Onder andere de verslagen van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing heeft de minister nog niet verstrekt aan RTL, De Volkskrant en de NOS. De rechtbank oordeelt dat de minister dit alsnog moet doen. De minister heeft hier zes weken de tijd voor.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: