maandag, 27. februari 2017 - 17:16 Update: 27-02-2017 17:40

Joodse Hagenaars gecompenseerd voor geroofd vastgoed

Joodse Hagenaars gecompenseerd voor geroofd vastgoed
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag is tot een raadsvoorstel voor moreel rechtsherstel gekomen aan de Joodse gemeenschap voor de handelwijze van de gemeente Den Haag in de periode 1940 – 1955. 'Het gaat hierbij om immoreel opgelegde erfpachtcanons en straatbelasting aan de Joodse gemeenschap', Meldt de gemeente Den Haag maandagmiddag.

Onderzoek te Slaa

Na de presentatie van het onderzoek van dhr. Te Slaa in december 2016 is de Joodse organisaties, op uitnodiging van het college, met een zeer uitgebreid en onderbouwd voorstel gekomen. Het voorstel wordt aan gemeenteraad voorgelegd. Het college erkent dat de handelswijze in de periode 1940 – 1955 immoreel is geweest en betreurt dat er niet eerder een passende wijze van erkenning of (moreel) rechtsherstel heeft plaats gevonden. Het college hecht dan ook zeer aan het feit dat, op verzoek van de raad en de Joodse gemeenschap, dit nu in alle zorgvuldigheid recht wordt gezet.

Aanspraak door nabestaanden

Allereerst is bekeken hoeveel erfpachtcanon en straatbelasting de gemeente Den Haag heeft geïnd na de oorlog van Joodse eigenaren. Voor beide belastingen is een berekening gemaakt die is aangepast (oprenten) naar de actuele waarde. Dit resulteert in een bedrag van €2,6 miljoen.

 Nabestaanden kunnen aanspraak maken op de restitutie van opgelegde erfpachtcanon en straatgelden. Dit geldt ook voor andere, nog onbekende nabestaanden die onderbouwd kunnen aantonen dat zij aanspraak maken op restitutie. De gemeente Den Haag probeert hen met steun van de Joodse organisaties in Den Haag te traceren. Hier wordt een jaar de tijd voor genomen.

Rechtsherstel voor de Joodse gemeenschap

Na uitkering aan individuele nabestaanden zal het resterende bedrag van de € 2,6 miljoen ter beschikking worden gesteld aan de Joodse gemeenschap. Daarnaast doet het college, op aangeven van de Joodse gemeenschap, een aantal voorstellen om te komen tot rechtsherstel, zoals het beschikbaar stellen van het onderzoek van dhr. Te Slaa in boekvorm en het plaatsen van een gedenksteen bij het voormalige Joods weeshuis.

Het college gaat graag in gesprek met de Joodse gemeenschap, het Haags Historisch Museum, het Joods Historisch Museum, de stichting Chaj en andere geïnteresseerde partijen over een mogelijkheid om op museale wijze permanente aandacht te geven aan het Joodse leven toen en nu in Den Haag.

Categorie:
Provincie: