maandag, 27. februari 2017 - 22:10 Update: 27-02-2017 22:15

Postzegelverzamelaars blij met terugkomst stempel door PostNL

Postzegelverzamelaars blij met aanblijven afstempelen door PostNL
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

In overleg met de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) heeft PostNL besloten om binnenkort in al zijn Retail vestigingen pakketten en aangetekende zendingen die met postzegels gefrankeerd zijn, weer te gaan afstempelen.

'Hiermee komt PostNL tegemoet aan de wens van filatelisten en postzegelhandelaren die aandacht hebben gevraagd voor het ontwaarden van de postzegels met een pen', zo heeft de KNBF laten weten. 

Pennenstreek door postzegel

PostNL heeft sinds 1 januari 2017 de dagtekeningstempels in al zijn Retail vestigingen afgeschaft en voorgeschreven dat postzegels op gefrankeerde pakketten en aangetekende stukken met pen moeten worden vernietigd. 

Het is in de ogen van postzegelverzamelaars en klanten die met zorg hun postzegels aanschaffen onaanvaardbaar dat de prachtige postzegels die PostNL uitgeeft met balpen en viltstift worden bewerkt. 

De KNBF heeft sindsdien dan ook intensief overleg gevoerd met PostNL om deze maatregel terug te draaien. PostNL stelt nu na consultering van de KNBF de specificaties van de nieuwe stempels en de planning van de uitrol vast. 

De uitkomsten communiceren partijen gezamenlijk richting de verenigingen en klanten van PostNL. De doorgevoerde vereenvoudiging van de interne processen bij PostNL en de Retail vestigingen veranderen hiermee niet.

Categorie:
Provincie: