dinsdag, 21. maart 2017 - 8:40 Update: 21-03-2017 17:10

Meer vreemdelingen geplaatst in 2016

Meer vreemdelingen in vreemdelingenbewaring geplaatst
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In 2016 zijn meer vreemdelingen in vreemdelingenbewaring geplaatst dan in 2015. Dat staat in de Rapportage Vreemdelingenketen die staatssecretaris Dijkhoff vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In 2016 steeg het aantal vreemdelingen dat in vreemdelingenbewaring werd geplaatst met 18 procent van ongeveer 2180 naar 2560. Deze stijging heeft te maken met de hoge asielinstroom van vreemdelingen uit veilige landen als Albanië, Marokko en Algerije. Ook steeg het aantal illegale vreemdelingen dat in bewaring werd gesteld nadat ze werden aangetroffen bij een MTV-controle (Mobiel Toezicht Veiligheid). Tot vorig jaar daalde het gebruik van vreemdelingenbewaring juist.

Inreisverbod

Asielaanvragen van mensen uit veilige landen worden met voorrang en versneld behandeld. In vrijwel alle gevallen wordt de aanvraag afgewezen en moeten ze Nederland onmiddellijk verlaten. Ze krijgen ook een inreisverbod dat wordt geregistreerd in het Europese Schengen Informatie Systeem (SIS), waardoor voor alle autoriteiten in de EU duidelijk is dat zij gedurende een aantal jaren de EU niet in mogen reizen.

In 2016 zijn twee keer zoveel inreisverboden opgelegd als in 2015. Het aantal inreisverboden steeg van 1980 in 2015 naar 4000 in 2016.

Grensweigeringen

In 2016 zijn ruim 3220 vreemdelingen aan de grens geweigerd. Dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van 2015. Het gaat vooral om mensen die worden geweigerd bij aankomst op een luchthaven. Het aantal mensen dat een asielaanvraag deed nadat ze aan de grens werden geweigerd daalde van 620 naar 490.

MTV-controles

In 2016 heeft de marechaussee 21 procent meer MTV controles uitgevoerd in het grensgebied met België en Duitsland dan in 2015. Bij deze controles zijn 1280 illegale vreemdelingen aangetroffen. Dat is een stijging van 40 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: