donderdag, 30. maart 2017 - 15:31 Update: 30-03-2017 15:38

Inspectie ziet aantal meldingen geweld op scholen met 30 procent stijgen

Inspectie ziet aantal meldingen geweld op scholen met 30 procent stijgen
Foto: Archief EHF
Utrecht

Het aantal meldingen bij de Vertrouwensinspecteurs (VI’s) van geweld op scholen is in het afgelopen schooljaar 2015/2016 met ruim 30 procent gestegen. Dit heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) donderdag bekendgemaakt.

Het aantal meldingen van fysiek geweld steeg van 426 naar 569.  Een stijging van ruim 30%. Ruim een derde van het aantal meldingen fysiek geweld ging over mishandeling. Bijvoorbeeld een vechtpartij op het schoolplein met soms ernstige gevolgen. Het totaal aantal meldingen nam van 2000 naar 1962 licht af.

Seksueel misbruik

Het aantal meldingen seksueel misbruik is over alle sectoren licht gedaald. In bijna de helft van deze meldingen is de beschuldigde een met taken belast persoon, zoals bijvoorbeeld een leerkracht of conciërge. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van eerdere rapportagejaren. 

Discriminatie fors afgenomen

Verder valt op dat het aantal meldingen van discriminatie wegens ras of geloof met ruim 40% is afgenomen. In de factsheet die tevens dient als technisch rapport bij de Staat van het Onderwijs dat op 12 april verschijnt worden opvallende bevindingen of trends benoemd. 

Verder staat er per sector een overzicht van het aantal meldingen en de aard daarvan. Tot slot zetten we uiteen in welke gevallen er sprake is van een meldplicht, overlegplicht en/of aangifteplicht..

Categorie:
Provincie: