dinsdag, 11. april 2017 - 18:44 Update: 11-04-2017 21:38

Kamer wil cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen

Kamer wil cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Er moet cameratoezicht komen in alle Nederlandse slachthuizen, desnoods verplicht. 'Een motie van de Partij voor de Dieren (PvdD) die daarom vroeg is dinsdag met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen ', zo meldt de PvdD dinsdag.

Stap verder

Eerder had staatssecretaris Van Dam  -in reactie op kritische vragen van Kamerlid Esther Ouwehand- gezegd in gesprek te zullen gaan met (varkens)slachterijen over cameratoezicht. Dit naar aanleiding van de schokkende beelden van mishandeling van varkens in een slachthuis in Tielt (België), waarvan het vlees volgens berichten door Nederlandse keur- en kwaliteitsslagers werd verkocht. 

De Kamer heeft de inzet van het kabinet nu aangescherpt: cameratoezicht moet de norm worden in alle Nederlandse slachterijen, en mag niet vrijblijvend zijn. Als slachterijen niet bereid zijn tot cameratoezicht over te gaan en de beelden ter beschikking te stellen aan de controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, moet het kabinet overgaan tot wettelijke verplichting. 

Verder toezicht nodig

De Partij voor de Dieren werkt aan verdere aanscherping van het toezicht op de vleesindustrie. De partij pleit niet alleen voor adequate handhaving door de NVWA, maar ook voor livestreams van het gehele slachtproces, waarbij de beelden toegankelijk moeten worden voor het publiek. 

Transport en veehouderijen

Ook wil de partij beter (camera)toezicht op diertransporten en veehouderijen. Om het moordende tempo waarin dieren door het slachthuis worden gejaagd substantieel te verlagen, moet beter toezicht hand in hand gaan met een forse vermindering van het aantal dieren dat wordt geslacht.  

Kamerlid Esther Ouwehand: 'Verplicht cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen is een mooie stap naar een beter toezicht op de dieren in de vleesindustrie. Het aantal dieren dat we slachten zal fors moeten worden verkleind, en het toezicht moet fors worden verbeterd. Alleen zo kunnen we dierenleed daadwerkelijk bestrijden.'

Categorie:
Provincie: