donderdag, 13. april 2017 - 7:50 Update: 13-04-2017 11:24

Docenten basisscholen dreigen met staking

Basisschoolleraren dreigen met staking
Foto: Archief EHF
Den Haag

Uit een peiling van de Algemene Onderwijsbond blijkt grote actiebereidheid onder onderwijspersoneel. In een enquête onder ruim vijfduizend mensen werkzaam in het onderwijs zegt 91 procent bereid te zijn om actie te voeren als een nieuw kabinet onvoldoende investeert in onderwijs.

De peiling volgt op het manifest dat de AOb en andere sociale partners tekenden met de groep ‘PO in Actie’, nu twee weken geleden. In het basis- en speciaal onderwijs lijkt de actiebereidheid dan ook het grootst: van het personeel in die sectoren zegt respectievelijk 94 procent en 91 procent zich te laten horen als het regeerakkoord tegenvalt. Maar ook in het voortgezet onderwijs met 89 procent en het mbo met 85 procent laat men zich niet onberoerd. Het hoger onderwijs is iets afwachtender: 73 procent verklaart zich daar actiebereid.

Signaal

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen is blij met de respons. ‘Ik vind het een mooi signaal richting politiek Den Haag. Onderwijspersoneel komt over de hele breedte met de duidelijke boodschap dat er meer wordt verwacht dan een vaag verhaal, want anders.’

Naast de nu al lopende acties op sociale media en via petities voelt het onderwijspersoneel in het primair onderwijs het meest voor een nationale demonstratie in Den Haag of een staking. Daarbij valt op dat de stakingsoptie (73 procent) net iets populairder is dan een ‘gewone’ demonstratie (71 procent). Ook in het speciaal onderwijs (70 procent) en voortgezet onderwijs (68 procent) is een staking iets populairder dan een demonstratie.

Beter salaris, kleinere klassen

De motivatie om actie te voeren is tweeledig: in alle sectoren willen mensen een forse salarisverhoging, te beginnen met de 5 procent extra om de jarenlange nullijn teniet te doen. In het primair en het voortgezet onderwijs is ook de roep om kleinere klassen sterk. Daarnaast wil men in het primair onderwijs af van laagste LA-loonschaal voor leraren.

Categorie:
Provincie: