vrijdag, 28. april 2017 - 22:03 Update: 29-04-2017 9:06

WOB-verzoek criminaliteit onder asielzoekers wordt opnieuw door de politie bekeken

Politie neemt WOB-verzoek criminaliteit onder asielzoekers opnieuw onder de loep
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

De Telegraaf had de politie een WOB-verzoek gedaan om zo cijfers boven water te krijgen over de criminaliteit onder asielzoekers.

De krant had van de politie het antwoord gekregen dat de politie niet beschikte over deze cijfers, maar daar komt de korpsleiding op terug. '' In het kader van een WOB-verzoek meldde het korps ten onrechte aan De Telegraaf dat het geen documenten heeft over criminaliteit onder asielzoekers. Dat hebben we niet goed ingeschat, constateert korpschef Erik Akerboom. 

''De politie stelde zich op het standpunt dat zij criminaliteit door asielzoekers niet als zodanig vastlegt. Het korps registreert uitsluitend de geconstateerde strafbare feiten en niet iemands verblijfstatus. Daardoor levert de landelijke registratie geen nauwkeurig beeld op van criminaliteit onder asielzoekers. Niettemin zijn er in 2016 analyses en monitors opgesteld door het Nationaal Vreemdelingen Informatieknooppunt, gebaseerd op gegevens van onder andere het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de politie. Deze informatie met betrekking tot overlast en/of criminaliteit door asielzoekers is gericht op handhaving en toezicht op lokaal, regionaal en landelijk niveau.''

De politie neemt het verzoek opnieuw onder de loep'', aldus de korpschef in een reactie. ''Wij zullen De Telegraaf informeren dat wij het WOB-verzoek opnieuw onder de loep nemen.''

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: