vrijdag, 5. mei 2017 - 15:40 Update: 05-05-2017 15:52

PvdD roept biologisch melkveehouders op vrijstelling te claimen

PvdD roept biologisch melkveehouders op vrijstelling te claimen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Alle biologische en biodynamische melkveehouders, die gedwongen werden dieren af te voeren van hun bedrijf, worden opgeroepen door de Partij voor de Dieren om bezwaar aan te tekenen bij staatssecretaris Van Dam. Dit meldt de partij vrijdag.

Uitspraak rechtbank

Aanleiding is de uitspraak die de rechtbank in Den Haag gisteren deed in een zaak die enkele biologische melkveehouders hadden aangespannen tegen de Staat. De rechter oordeelde dat het onterecht is dat biologische en biodynamische melkveehouders moeten meewerken aan de fosfaatreductieplannen van het kabinet, omdat biologische boeren het fosfaatoverschot niet hebben veroorzaakt. De Partij voor de Dieren is blij dat de rechter Van Dam nu terugfluit, waar de Tweede Kamer het eerder liet afweten. 

'Van Dam teruggefloten'

Esther Ouwehand: 'Biologische boeren moesten ten onrechte bloeden voor de onverantwoorde uitbreiding van de intensieve melkveehouderij. De Tweede Kamer had Van Dam terug moeten fluiten, maar verzuimde -zoals vaker in het landbouwbeleid- haar plicht. Gelukkig corrigeert de rechter het kabinet nu alsnog. De vervuiler moet betalen, niet de biologische boer die wél binnen de milieugrenzen blijft.'

Mestoverschotten

De fosfaatproblemen zijn ontstaan doordat een meerderheid van de Tweede Kamer (CDA, VVD, PVV, PvdA, ChristenUnie en SGP) eerst besloot de melkquota af te schaffen en daarna, met steun van D66, in te stemmen met verdere, ongecontroleerde groei van de melkveehouderij. De waarschuwingen dat deze groei het mestoverschot onbeheersbaar zou maken, werden genegeerd. 

Naar de slacht

Door de ongebreidelde groei is -zoals voorspeld- het mestoverschot veel te groot geworden, waardoor staatssecretaris Van Dam de sector alsnog beperkingen oplegde. Dit alles ten koste van de dieren: zo’n 100.000 koeien moeten voortijdig naar de slacht. Deze draconische maatregelen hadden voorkomen kunnen worden als de overheid de melkveestapel binnen de perken had gehouden met deugdelijke regelgeving.

Fosfaatplafond

Reden voor het ingrijpen is het behoud van de zogenaamde derogatie. Nederlandse boeren mogen veel meer mest op het land uitrijden (en dus vervuilen) dan boeren in andere Europese lidstaten. De enige voorwaarde die daarvoor geldt is dat de totale mestproductie niet groter wordt dan hij was in 2002, het fosfaatplafond. 

Subsidie

Zelfs die ene voorwaarde om meer te mogen vervuilen dan andere landen heeft Nederland niet gerespecteerd. Om de derogatie te behouden probeert het kabinet de mestproductie alsnog fors te beperken door boeren te verplichten koeien naar de slacht te sturen of op transport te zetten naar het buitenland. Daar is tot nu toe al 30 miljoen aan overheidssubsidie beschikbaar voor gesteld.

Categorie:
Provincie: