vrijdag, 2. juni 2017 - 21:31 Update: 02-06-2017 21:45

Docenten op non-actief na fraude bij examen Rotterdamse school

Docenten op non-actief na fraude bij examen Rotterdamse school
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Bij een Rotterdamse school voor middelbaar beroepsonderwijs zijn drie docenten op non-actief gesteld en ongeveer 60 tentamens ongeldig verklaard. Dit heeft de school vrijdag bekendgemaakt.

'Door fouten in de communicatie over tentamenopgaven en –antwoorden bij het Centrum voor Logistiek heeft Zadkine 60 individuele tentamens ongeldig verklaard en enkele geplande tentamens afgelast en uitgesteld', aldus Zadkine.

Non-actief

Direct na melding heeft de school maatregelen getroffen en hangende het onderzoek zijn 3 medewerkers op non-actief gesteld. Er is melding gedaan bij de Onderwijsinspectie en ook is de Raad van Toezicht geïnformeerd. Tevens heeft het bestuur een extern bureau gevraagd onderzoek te doen.

60 ongeldig verklaarde examens

De eerste bevindingen van het onderzoek zijn met de Onderwijsinspectie gedeeld en wijzen er op dat het gaat om circa 60 ongeldig verklaarde tentamens. Zover nu te overzien zijn hierbij 41 studenten betrokken van de opleiding Logistiek niveau 3, cohort 2015. Daarnaast zijn voor 79 studenten tentamens uitgesteld.

Alsnog tentamen

Centrum voor Logistiek zal er voor zorgen dat er door de betrokken studenten alsnog tentamen kan worden gedaan. Vorige en deze week zijn de studenten geïnformeerd over de planning daarvan en de periode waarin hun diplomering door kan gaan. Zadkine is een school voor middelbaar beroepsonderwijs 

Categorie:
Provincie: