dinsdag, 6. juni 2017 - 22:52 Update: 07-06-2017 17:03

Ruim 7.600 Brabantse stemmen zijn door fout niet meegeteld

Blunder bij verkiezingen, ruim 7.600 stemmen niet meegeteld
Foto: Archief EHF
Boxmeer/Den Bosch

Bij de afgelopen verkiezingen zijn er ruim 7.600 stemmen in de gemeente Boxmeer in de kieskring van Den Bosch niet meegeteld door een fout. Dit heeft minister Plasterk dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De Kiesraad stelde Plasterk op de hoogte dat in kieskring 18 ’s-Hertogenbosch een fout is gemaakt bij het invoeren van de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart jl. in de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Plasterk heeft hierover contact gehad met de voorzitter van het hoofdstembureau, de burgemeester van ‘s-Hertogenbosch.

De Kiesraad verzamelt de uitslagen van verkiezingen met het oogmerk deze op te nemen in de databank met verkiezingsuitslagen en deze als open data verder te ontsluiten. Op basis van de van de gemeenten ontvangen uitslagen is het de Kiesraad opgevallen dat het totaal aantal uitgebrachte stemmen in kieskring 18, zoals vermeld in het proces-verbaal van hoofdstembureau ’s-Hertogenbosch, lager is dan het stemtotaal van alle gemeenten in deze kieskring. 

Gemeente Boxmeer

Het verschil betreft ruim 7.600 stemmen. De Kiesraad heeft vastgesteld dat dit komt doordat het hoofdstembureau van de gemeente Boxmeer alleen de uitgebrachte stemmen op de lijsten 1 tot en met 4 heeft meegeteld (VVD, PvdA, PVV en SP). Gevolg is dat de stemmen die in Boxmeer zijn uitgebracht op de overige lijsten, niet zijn meegeteld in de uitslag op kieskringniveau, en ook niet in de door de Kiesraad vastgestelde einduitslag van de verkiezing.

Fout niet meer te herstellen

De in ’s-Hertogenbosch gemaakte fout kan helaas niet meer worden hersteld. De uitslag van de verkiezing is immers al onherroepelijk. Toch is de Kiesraad nagegaan of de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing anders zou zijn als de ontbrekende stemmen wel waren meegeteld. Dat is niet het geval. Noch voor de zetelverdeling tussen de partijen, noch voor de zeteltoewijzing aan de kandidaten heeft de fout consequenties gehad. 

'Precieze oorzaak niet te achterhalen'

Het hoofdstembureau ’s-Hertogenbosch heeft Plasterk laten weten dat het de precieze oorzaak van de fout niet meer kan achterhalen. De oorzaak ligt naar het oordeel van het hoofdstembureau mogelijk in een storing in OSV in ‘s-Hertogenbosch, al dan niet in combinatie met een menselijke fout die bij de invoer is gemaakt. 

Vier-ogen-principe

Het hoofdstembureau heeft verder geconcludeerd dat het vier-ogen-principe onvoldoende is toegepast en dat ook de handmatige controletelling niet is uitgevoerd maar alleen een steekproefsgewijze controle. Deze controlemechanismen had de minister wel voorgeschreven in een circulaire die hij voorafgaand aan de verkiezing aan alle hoofdstembureaus en gemeenten had gestuurd. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):