vrijdag, 9. juni 2017 - 20:26

Motie van wantrouwen 50PLUS vervangen door motie Partijvernieuwing

Motie van wantrouwen 50PLUS vervangen door motie Partijvernieuwing
Foto: 50Plus
Den Haag

Een motie van wantrouwen tegen leden van het hoofdbestuur van 50PLUS is van tafel. De indieners hebben de motie, na overleg, ingetrokken. Dit heeft de partij 50PLUS vrijdag bekendgemaakt.

'Partijvernieuwing 50PLUS 2.0'

De motie van wantrouwen tegen het hoofdbestuur, waarvan overigens voorzitter Jan Nagel werd uitgesloten, was ingediend met het oog op de Algemene Ledenvergadering van 17 juni. Er komt nu een vervangende motie "Partijvernieuwing 50PLUS 2.0" aan de orde tijdens deze vergadering.

'Partijvernieuwing'

Op donderdag 8 juni 2017 had een bespreking plaats tussen drie leden van het dagelijks bestuur, een groot aantal afdelingsvoorzitters en de heer D. Schouw, mede-indiener van een motie van wantrouwen tegen de leden van het hoofdbestuur. Tijdens deze bespreking is een motie "Partijvernieuwing" opgesteld die door alle aanwezigen is aanvaard. De bedoeling is dat deze de motie van wantrouwen vervangt.

Jan Nagel

Op vrijdag 9 juni 2017 hebben vier ondertekenaars van de motie een gesprek gevoerd met de partijvoorzitter Jan Nagel. Daarbij is de conclusie getrokken dat de motie "Partijvernieuwing" door het hoofdbestuur en de ondertekenaars wordt gesteund en dat hiermee de motie van wantrouwen is ingetrokken en wordt vervangen door de motie "Partijvernieuwing 50PLUS 2.0".

Categorie:
Provincie: