woensdag, 14. juni 2017 - 14:07 Update: 14-06-2017 14:29

Rechter haalt streep door besluit milieuzone Rotterdam

Rechter haalt streep door besluit milieuzone Rotterdam
Rotterdam

Woensdag heeft de meervoudige kamer van de rechtbank Rotterdam een aantal beroepen tegen het verkeersbesluit over de Milieuzone Rotterdam toegewezen. Dit heeft de rechtbank Rotterdam woensdag bekendgemaakt.

Benzineauto's van voor 1 juli 1992

Personenauto’s en bestelauto’s van vóór 1 juli 1992 die op benzine rijden mogen door de gemeente Rotterdam niet langer worden geweerd uit de Milieuzone. Het verkeersbesluit blijft wel in stand voor personen- en bestelauto’s met een dieselmotor van vóór 1 januari 2001. 

Verbetering luchtkwaliteit

B en W van Rotterdam hebben op 16 november 2015 met het oog op het verbeteren van de luchtkwaliteit de Milieuzone Rotterdam ingesteld. Daarbij is de bestaande Milieuzone voor vrachtauto’s uitgebreid naar personen- en bestelauto’s met benzinemotoren van vóór 1 juli 1992 en personen- en bestelauto’s met dieselmotoren van vóór 1 januari 2001. De Milieuzone beslaat globaal het gebied ten noorden van de Nieuwe Maas binnen de Ring. Veertien belanghebbenden hebben bij de rechtbank beroep ingesteld.

Personen- en bestelauto’s

De rechtbank heeft geoordeeld dat B en W van Rotterdam in hun besluit tot vaststelling van de Milieuzone onvoldoende oog hebben gehad voor de belangen van de kleine groep eigenaren van personenauto’s en bestelauto’s van vóór 1 juli 1992 die op benzine rijden. Daarbij heeft de rechtbank overwogen dat het gemeentebestuur niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze voertuigen gezamenlijk een onevenredig groot deel van de uitstoot van stikstofdioxide veroorzaken. 

TNO

Ook is niet met cijfers onderbouwd wat het effect is van het weren van deze groep auto’s, die volgens een rapport van TNO slechts 0,14% van het totale verkeer uitmaakt. Op basis van datzelfde rapport van TNO acht de rechtbank het aannemelijk dat de maatregel voor deze kleine groep auto’s een te verwaarlozen milieuopbrengst oplevert. De rechtbank heeft zelf bepaald dat de Milieuzone niet van toepassing zal zijn op personen- en bestelauto’s op benzine van vóór 1 juli 1992.

Campers

De rechtbank heeft verder geoordeeld dat B en W van Rotterdam voldoende rekening hebben gehouden met de specifieke belangen van de eigenaren van campers door voor hen alsnog voor maximaal twaalf keer per jaar een in- en uitpakontheffing van 72 uur te creëren naast de mogelijkheid om voor twaalf keer per jaar een dagontheffing te gebruiken.

Ingangsdatum

Tenslotte heeft de rechtbank geoordeeld dat de gehanteerde ingangsdatum van 1 januari 2016 te kort was, gelet op de grote gevolgen van het besluit voor de betrokkenen. Dat is ook min of meer door het gemeentebestuur erkend, doordat de gemeente pas met ingang van 1 mei 2016 is gaan handhaven. Voor een verder uitstel dan tot 1 mei 2016 voor het invoeren van de Milieuzone ziet de rechtbank geen aanleiding.

Categorie:
Provincie: