woensdag, 14. juni 2017 - 20:11 Update: 14-06-2017 20:12

Brug over de Amstel bij Uithoorn lijkt soap

Brug over de Amstel bij Uithoorn lijkt soap
Foto: fbf
Uithoorn/Mijdrecht

Het college van B en W van De Ronde Venen heeft via het indienen van een zienswijze officieel bezwaar gemaakt tegen het onlangs door de gemeente Uithoorn gepresenteerde nieuwe plan voor het centrum van die gemeente. Het college is ‘zeer teleurgesteld’ dat Uithoorn geen rekening heeft gehouden met eerder door De Ronde Venen geuite bezwaren.

Wat het college betreft is het nu door Uithoorn gepresenteerde plan een verslechtering in vergelijking met hetgeen eerder naar buiten is gebracht.

De verslechtering betreft de afwikkeling en doorstroming van het lokale verkeer tussen Uithoorn en De Ronde Venen dat gebruik maakt van de Prinses Irenebrug. In de plannen van Uithoorn wordt de brug éénrichtingsverkeer en is alleen nog gemotoriseerd verkeer mogelijk vanuit De Ronde Venen naar Uithoorn. Inwoners van bijvoorbeeld Amstelhoek of De Hoef, die gebruikmaken van winkels en scholen in Uithoorn, moeten met hun auto via de nieuwe N201 en het aquaduct terugrijden naar hun dorp, een omweg van enkele kilometers. Het college van De Ronde Venen vindt dit ‘een aanmerkelijke verslechtering’ ten opzichte van de plannen die er eerst lagen.

Ook tegen de aanvankelijke plannen, die nog niet uitgingen van eenrichtingsverkeer, heeft De Ronde Venen bezwaar gemaakt. Die bezwaren gelden nog steeds. Onder meer omdat die plannen landbouwverkeer via de Prinses Irenebrug onmogelijk maken. Dat zal kilometers moeten omrijden en van de brug bij Vrouwenakker gebruik moeten maken als zij de Amstel wil oversteken.

Strijdig met gemaakte afspraken

Het college van De Ronde Venen dringt er bij Uithoorn op aan zich te houden aan de afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Bij de omlegging van de N201 is door de betrokken gemeenten, waaronder Uithoorn, De Ronde Venen en de provincie Noord-Holland, afgesproken dat bestemmingsverkeer en enig doorgaand verkeer van de Prinses Irenebrug gebruik moet kunnen blijven maken. Mede op basis van die afspraken is de nieuwe verkeerssituatie in Amstelhoek ingericht. Het college van De Ronde Venen laat weten dat als Uithoorn de plannen niet aanpast, de eerder opgestarte geschillenprocedure – die in overleg met Uithoorn is stilgelegd – weer door De Ronde Venen wordt opgestart en de kwestie wordt voorgelegd aan de rechter.

Bewoners Amstelhoek

De bewoners van de Amstelhoek zijn eveneens fel tegen de plannen van de gemeente Uithoorn. Een bewoner, die liever anoniem blijft, zegt tegenover BlikopNieuws dat hij vreest dat over de rug van het dorp ''een politiek spelletje wordt gepeeld''. De inwoner vreest ''dat beide gemeenten de plannen al lang hebben bekonkeld, maar net doen alsof ze een geschil met elkaar hebben dat het dorp straks duur komt te staan.''   

Categorie:
Provincie: