donderdag, 22. juni 2017 - 7:31 Update: 22-06-2017 13:41

Rotterdam gaat in beroep tegen uitspraak milieuzone

Rotterdam in beroep tegen uitspraak milieuzone
Foto: fbf
Rotterdam in beroep tegen uitspraak milieuzone
Foto: fbf
Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat in hoger beroep tegen het besluit van de rechtbank Rotterdam dat oude benzineauto’s de milieuzone in mogen. Ook neemt de gemeente zo snel mogelijk een nieuw verkeersbesluit, waardoor de milieuzone weer geldt voor benzineauto’s van voor 1 juli ’92. Dit staat in een brief van wethouder Langenberg (Duurzaamheid, Mobiliteit) aan de gemeenteraad.

Het verbeteren van de Rotterdamse luchtkwaliteit heeft prioriteit. De huidige luchtkwaliteit is een belangrijke oorzaak van de slechtere gezondheid van Rotterdammers in vergelijking met andere Nederlanders. Ook wordt nog niet overal aan de wettelijke grenswaarden van de concentratie NO2 voldaan. De milieuzone is een belangrijk onderdeel van een breed pakket aan maatregelen dat in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld (Koersnota Lucht). Met dit pakket aan maatregelen wordt de uitstoot door verkeer van roet en NOx (stikstofoxiden) in de stad fors teruggegdrongen. Onderzoek van het RIVM wijst uit dat niet alleen roet, maar ook NO2 (onderdeel van NOx) zeer schadelijk is voor de gezondheid.

Eind mei bracht het college de evaluatie van de maatregelen uit de Koersnota naar buiten. Hieruit blijkt dat sinds het van kracht worden van alle maatregelen een vermindering van de roetuitstoot met 29% en een vermindering van de NOx-uitstoot met 12% is bereikt. De terugloop van het aantal benzineauto’s van voor juli 1992 in de stad draagt voor ruim één vijfde bij aan de gerealiseerde vermindering van de NOx-uitstoot; de terugloop van het aantal dieselvoertuigen ouder dan 2001 voor de rest.

Wethouder Langenberg: “Uit de evaluatie van de milieuzone blijkt eens te meer dat de benzineauto’s die we willen weren veel NOx uitstoten. We gaan daarom in hoger beroep en stellen zo snel mogelijk het verbod voor benzineauto’s weer in. We vinden de gezondheid van Rotterdammers té belangrijk.”

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: