vrijdag, 30. juni 2017 - 8:15 Update: 30-06-2017 11:08

Nederland kent minder koeien en meer geiten in landbouwtelling

Minder koeien en meer geiten
Foto: Frank van den Berg
Den Haag

Nederland telde op 1 april 2017 ruim 4 miljoen runderen, ongeveer 155 duizend (4 procent) minder dan een jaar eerder. Het aantal geiten was 6 procent hoger dan het jaar ervoor, het aantal schapen nam met 2 procent toe. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de CBS-landbouwtelling van 2017.

Ondanks de daling in het laatste jaar is het aantal runderen nog wel hoger dan vijf jaar eerder (6 procent). Door het loslaten van de melkquota nam de rundveestapel vooral tussen 2014 en 2016 toe. 
Op 1 april telde Nederland 1,69 miljoen melkkoeien, 51 duizend (3 procent) minder dan een jaar eerder. Melkveehouders deden vooral afstand van jongvee (9 procent minder), jonge dieren bedoeld om op te fokken tot melkvee. Het aantal volwassen melkkoeien daalde met 3 procent minder hard.

Vooral meer geiten

Het aantal geiten is in een jaar tijd met 31,5 duizend (6 procent) gegroeid tot ruim 531 duizend dieren op 1 april 2017. De groei was met 27 procent het sterkst bij de jonge melkgeiten (jonger dan één jaar). Er zijn nu 34 procent meer geiten dan bij de landbouwtelling van vijf jaar geleden.

Weer iets meer schapen

Na een aantal jaren van afname is het aantal schapen het afgelopen jaar weer iets toegenomen. Dit jaar werden er bijna 14 duizend meer schapen geteld dan in 2016, een toename van ongeveer 2 procent. Het aantal schapen was op 1 april nog een kwart (800 duizend dieren) lager dan vijf jaar geleden.

Bescheiden groei aantal varkens en kippen

Het aantal varkens op de Nederlandse boerenbedrijven is de laatste jaren nauwelijks gegroeid. De varkensstapel is bijna 2 procent groter dan in 2012. Het afgelopen jaar is het aantal varkens met nog geen halve procent gegroeid naar ongeveer 12 miljoen dieren op 1 april 2017. 
Ook bij kippen is dit jaar nauwelijks groei te zien. Er werden 105 miljoen kippen geteld. Het aantal jonge leghennen groeide afgelopen jaar wel, met 21 procent. Ook zijn er nu 10 procent (10 miljoen) meer kippen dan vijf jaar eerder.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):