zaterdag, 1. juli 2017 - 12:40 Update: 01-07-2017 13:07

'Mensen met groene tuin krijgen belastingkorting'

Mensen met groene tuin krijgen belastingkorting
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Houten

Waterschap De Stichtse Rijnlanden gaat in overleg met gemeenten bekijken wat de mogelijkheden zijn om mensen met een 'groene' tuin belastingkorting te geven.

Aanleiding hiervoor is een motie van de Partij voor de Dieren die door het bestuur unaniem werd gesteund. De tegenwoordige tendens is dat veel tuinen betegeld worden en er dus veel verhard oppervlak is waar regenwater niet in kan doordringen. Fractievoorzitter Willem van der Steeg:"Groene tuinen met beplanting zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar kunnen ook de gevolgen van klimaatverandering beter opvangen. Door hevige hoosbuien komt het nu geregeld voor dat de riolering vervuild afvalwater moet overstorten in schoon oppervlaktewater. Groene tuinen kunnen zelf regenwater opvangen, waardoor er geen schoon hemelwater in het riool terechtkomt en het riool dus minder belast wordt. Daarnaast komt dit schone water dan ook niet onnodig terecht bij de rioolwaterzuivering, wat tot minder kosten leidt. Er kleven dus allerlei voordelen aan een groene tuin. Om dit te stimuleren zouden mensen 'beloond' kunnen worden via een belastingvoordeel."

Op de vraag of grootgrondbezitters straks dus meer belastingvoordeel kunnen gaan halen, is nog niet bekend. Van der Steeg: ''We zullen blijven kijken naar een eerlijke verdeelsleutel als het gaat om de tuin belastingkorting.'' Het college van Houten buigt zich binnenkort over de plannen. Ook andere gemeenten in Nederland willen een dergelijke beloning gaan invoeren voor mensen met een groene tuin of zelf dak. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):