maandag, 3. juli 2017 - 11:35

Plantaardige bbq voor parlement op laatste werkdag

BBQ
Foto: fbf
Den Haag

Op de laatste dag voor het parlementaire zomerreces zal voor de tweede keer een Klimaat- en Diervriendelijk Barbecue worden gehouden. Dit is een positieve tegenhanger voor de jaarlijkse vlees-barbecue die aan politici aangeboden wordt door de vleesindustrie.

Bij deze Klimaat- en Diervriendelijke Parlementaire Barbecue wordt een verscheidenheid aan plantaardige en palmolievrije producten geserveerd.
 
Dierenbelangenorganisatie Een DIER Een VRIEND en 21 ondersteunende organisaties willen hiermee de boodschap overbrengen dat voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, en het tegengaan van de klimaatverandering meer gekeken moet worden naar de vlees- en zuivelindustrie. Dit wordt ook uitgedragen door de Verenigde Naties, en toonaangevende klimaat-, milieu- en voedselexperts. De vlees- en zuivelindustrie, die van de overheid jaarlijks honderden miljoenen euro’s subsidie ontvangt, is onder meer verantwoordelijk voor het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen, en verkwisting van immense hoeveelheden water - alsook verzuring van zoet en zout water en onze bodem. De Nederlandse overheid zou meer kunnen en moeten doen om dit aan te pakken. Bijvoorbeeld door klimaat- en diervriendelijke consumptie meer te stimuleren. Maar ook door het wegnemen van subsidies bij de veeteelt.

Signaal

Doel van dit evenement is een signaal te geven over het belang van een duurzaam, plantaardig, diervriendelijk en dus klimaatvriendelijk dieet - voor zowel dier en mens als voor de toekomst van de aarde. Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer, ministers en staatssecretarissen en hun directe medewerkers zijn uitgenodigd. Diverse Kamerleden hebben reeds toegezegd de Klimaatvriendelijke Barbecue te zullen bezoeken. De Klimaatvriendelijke Barbecue wordt ondersteund door organisaties die actief zijn op het gebied van milieu- en dierenbescherming en voor mensen in de Derde Wereld. De barbecue zal gestookt worden met Bast BBQ kokoskool, een natuurproduct - maatschappelijk verantwoord en gemaakt uit restafval.
 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):