donderdag, 13. juli 2017 - 20:06 Update: 13-07-2017 20:51

Cees Engel vangt bot bij rechter en mag camping Fort Oranje niet op

Cees Engel verliest kort geding en mag camping Fort Oranje niet op
Foto: Bon
Rijsbergen

De gebiedsverboden van de eigenaar van camping Fort Oranje, zijn juridisch vertegenwoordiger en een campingbewoner blijven voorlopig van kracht. Het drietal had bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de voorzitter van de Veiligheidsregio en ook een voorlopige voorziening gevraagd, maar de rechtbank Zeeland-West-Brabant gaat daar niet in mee. Het gebiedsverbod van een vierde campingbewoner wordt wel geschorst, omdat haar aanwezigheid niet zou leiden tot verstoring van de openbare orde.

Overname beheer

De gemeente Zundert besloot op 9 juni dat Fort Oranje op zijn vroegst in augustus 2017 gesloten zou worden vanwege de woon- en leefomstandigheden. Voor de meer dan 500 geregistreerde bewoners zou vervolgens binnen een jaar tijd gefaseerd nieuwe huisvesting worden gezocht. De exploitant van de camping besloot op 22 juni echter dat alle bewoners de camping al uiterlijk 3 juli moesten verlaten. Uit vrees voor een crisissituatie werd de camping door de burgemeester en het college van B&W van Zundert per 23 juni 2017 gesloten en werd het beheer ervan overgenomen. Aansluitend legde de voorzitter van de Veiligheidsregio aan 9 personen een gebiedsverbod op.

Verstoring openbare orde

Er was bezwaar gemaakt tegen 4 van de gebiedsverboden omdat de voorzitter van de Veiligheidsregio niet bevoegd zou zijn geweest deze op te leggen en ze bovendien inbreuk zouden maken op de bewegingsvrijheid en het eigendomsrecht. Volgens de rechter was de voorzitter van de Veiligheidsregio echter wel degelijk bevoegd, omdat er sprake was van fase 4 van de GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) vanwege de ‘ernstige vrees voor een crisis van meer dan plaatselijke betekenis’ en een dag later gevreesd werd dat een aantal spilfiguren op de camping de openbare orde onder het nieuwe beheer zouden gaan verstoren.

Ook is er bij 3 van de 4 gebiedsverboden geen sprake van een ontoelaatbare inbreuk op fundamentele vrijheden: de voorzieningenrechter volgt de voorzitter van de Veiligheidsregio in zijn inschatting dat de aanwezigheid van deze 3 personen op de camping zou kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde.

Categorie:
Provincie: