vrijdag, 28. juli 2017 - 13:58 Update: 28-07-2017 14:02

Ploumen: She Decides heeft inmiddels al 260 miljoen euro opgebracht

Ploumen: She Decides heeft inmiddels al 260 miljoen euro opgebracht
Foto: RVD/Arenda Oomen
Den Haag

She Decides, het internationale initiatief van minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, heeft inmiddels ruim 260 miljoen euro opgebracht.

‘Dit is heel goed nieuws voor miljoenen vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden. Omdat voorzieningen voor gezinsplanning -zoals seksuele voorlichting, anti-conceptie, veilige abortus en kraamzorg- hiermee voor hen behouden blijven. Na de conferentie in Brussel dit voorjaar, waar landen en private instellingen circa 180 miljoen euro toezegden, zijn dus opnieuw forse stappen gezet,’ zo laat Ploumene vrijdag weten. 

Washington DC

Ploumen heeft de nieuwe tussenstand bekend gemaakt tijdens haar recente bezoek aan Washington DC. Daar werd eind januari ook het besluit genomen dat ten grondslag ligt aan She Decides. De Amerikaanse regering besloot destijds per decreet een groot pakket programma’s voor gezinsplanning aan vrouwen in ontwikkelingslanden stop te zetten, als deze ook veilige abortus bespreekbaar maken of aanbieden. 

‘Met dit besluit spant de Amerikaanse regering het paard achter de wagen. Want het wegstrepen van zoveel voorzieningen zal juist leiden tot meer onveilige abortussen, met alle dramatische gevolgen van dien. Dat hebben soortgelijke maatregelen in het verleden helaas al laten zien.’

Gates

De succesvolle She Decides conferentie in Brussel heeft het initiatief een grote impuls gegeven. Zo was er volop aandacht voor She Decides onlangs op het Global Citizen popfestival in Hamburg en de Family Planning 2020 conferentie in London en vorige week bij de VN in New York. Dit aanhoudende enthousiasme leidt er mede toe dat landen en particulieren blijven bijdragen. 

Zo is door onder meer Noorwegen, Zweden, Finland en de Bill & Melinda Gates Foundation nieuw geld toegezegd. ‘Fantastisch om te zien hoe het gat dat is geslagen elke maand kleiner wordt,’ aldus Ploumen. Daar komt nog bij dat er ook nog steeds bijdragen binnenkomen van burgers, het totaalbedrag daarvan ligt nu op zo’n 460.000 euro.

Signaal

She Decides is een snel groeiende beweging. Zowel landen als burgers in heel de wereld ontplooien activiteiten die het initiatief actief steunen. Nog elke dag komen er tientallen nieuwe ‘vrienden’ bij via de website www.shedecides.com waar een manifest kan worden ondertekend. De site geeft ook aan op welke andere manieren kan worden bijdragen. Met landen als Rwanda, Tsjaad, Zuid Afrika, Zuid Korea, Senegal, Nigeria en Mozambique als aansprekende nieuwe vrienden. 'Ook dat is een belangrijk signaal. Het laat opnieuw zien dat de internationale gemeenschap vrouwen in ontwikkelingslanden niet in de steek laat en hun basisrechten voor gezinsplanning wil garanderen.’

Categorie:
Provincie: