maandag, 31. juli 2017 - 14:04 Update: 31-07-2017 14:29

Gebiedsverbod door burgemeester aan overlastgevende man mocht

Gebiedsverbod door burgemeester aan overlastgevende man mocht
Foto: Archief EHF
Someren/Den Bosch

De burgemeester van de gemeente Someren mocht een man, die voor overlast zorgde, een gebiedsverbod opleggen waardoor hij voorlopig niet meer niet op zijn voormalige perceel mag komen. Dit heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld.

Overburen

In mei 2015 bepaalde de civiele rechter dat de man geen eigenaar van het perceel in Someren was, maar dat de grond met bijbehorende gebouwen van zijn moeder is. Zij woont niet op het perceel, want daar staan alleen nog stallen en schuren. In december vorig jaar verzochten de overburen de gemeente Someren de man een gebiedsverbod op te leggen. 

Overlast

Hij zou regelmatig (ook ’s nachts) op het perceel te vinden zijn en daar voor overlast zorgen. De gemeente vroeg de politie om informatie over meldingen van eerdere incidenten en in mei van dit jaar legde de burgemeester de man een gebiedsverbod op. De man maakte hiertegen bezwaar en verzocht de rechter om het verbod te schorsen tot de burgemeester heeft beslist op het bezwaar. 

Ook verbod omliggende wegen

Ook de buren maakten bezwaar en stapten naar de rechter. Zij willen juist dat het gebiedsverbod wordt verruimd; de man zou ook een verbod moeten krijgen om op de omliggende wegen te komen, zodat hij niet meer bij de omwonenden in de buurt kan komen.

Verstoring openbare orde

De burgemeester besloot het gebiedsverbod op te leggen omdat uit informatie van onder meer de politie is gebleken dat de man al langere tijd overlast veroorzaakte. Volgens de burgemeester gaat het hier om herhaaldelijke verstoring van de openbare orde en mag hij de man een gebiedsverbod opleggen omdat hij vreest voor herhalingen. 

Hij koos ervoor geen ruimer gebiedsverbod op te leggen, waar de buren om vroegen, omdat volgens hem de meeste incidenten op de rand van het perceel plaatsvonden. Er zijn geen concrete verstoringen op de openbare weg geweest, stelt de burgemeester.

Oordeel voorzieningenrechter

De rechter ziet op de eerste plaats geen grond om het gebiedsverbod in deze fase van de procedure uit te breiden. De buren hebben hun stelling dat er nog andere incidenten met de man zijn geweest namelijk niet onderbouwd. Daarbij verwacht de rechter dat het gebiedsverbod bij de behandeling van het bezwaar door de burgemeester stand houdt. 

Sabotage

Verder oordeelt de rechter dat de burgemeester inderdaad mocht stellen dat sprake is van herhaaldelijke verstoring van de openbare orde. Zijn ernstige vrees voor verdere verstoring is gerechtvaardigd. Uit de stukken in het dossier blijkt onder meer dat de man zijn buren intimideerde, met een tractor een reclamebord van de buren vernielde en hun machines saboteerde. 

Ook betrad hij meerdere keren de grond van zijn moeder en ploegde hij een weiland om zonder haar toestemming. Dit alles betekent dat de rechter beide verzoeken om een voorlopige voorziening afwijst. De man mag voorlopig niet op het perceel van zijn moeder komen, maar wel op de omliggende wegen.

Categorie:
Provincie: