dinsdag, 15. augustus 2017 - 9:17 Update: 15-08-2017 11:07

'Formatiepartijen sluiten compromis over euthanasie'

Formatiepartijen sluiten compromis over euthansie
Foto: fbf
Den Haag

De vier formatiepartijen en dan vooral D66 en ChristenUnie (CU) hebben een compromis gesloten over medisch-ethische onderwerpen zoals euthanasie.

Het nieuwe kabinet zal geen voorstellen doen om de regels rond hulp bij zelfdoding te verruimen. Dat houdt in dat ouderen die niet ziek zijn, maar hun leven voltooid vinden, voorlopig niet de mogelijkheid tot hulp bij zelfdoding krijgen. Dit schrijft het AD dinsdag. Er komt hooguit een extra onderzoek door de volgende minister van Volksgezondheid. Uit dat onderzoek moet blijken 'of en zo ja in welke situaties’ de huidige euthanasiewet ‘onvoldoende’ is. Daarna komt er een brede discussie 'over de reikwijdte van de huidige euthanasiewetgeving', aldus de krant.

Dit besluit over de euthanasie lijkt een compromis op medisch-ethisch gebied. Op dat vlak staan vooral de CU en D66 tegenover elkaar. Dat geldt ook voor het onderzoek op embryo's. Maar op dat gebied zal een volgend kabinet wel zaken veranderen. Zo zullen de mogelijkheden voor geslachtskeuze ‘worden verruimd’ om de risico’s op zeer ernstige erfelijke ziektes te verkleinen. en er komt meer onderzoek naar stamcellen om erfelijke ziektes te voorkomen.

Ontkenning

Volgens D66 is er geen sprake van een voorlopig akkoord, zo meldt politiek verslaggever van BNR Jeroen Stans

Categorie:
Provincie:
Tag(s):