vrijdag, 18. augustus 2017 - 13:04 Update: 18-08-2017 13:08

Vijf verdachten mogen nu toch aan België worden overgeleverd

Vijf verdachten mogen nu toch aan België worden overgeleverd
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Vijf verdachten mogen worden overgeleverd aan België. Dat heeft de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank Amsterdam vrijdag bepaald.

'Er is volgens de rechtbank niet gebleken dat deze vijf verdachten het gevaar lopen dat hun mensenrechten worden geschonden in een Belgische gevangenis', aldus de rechtbank Amsterdam.

Antifoltercomité

De rechtbank schorste de overleveringszaak van de vijf mannen op 1 augustus 2017: omdat er berichten waren die er op konden wijzen dat het gevaar bestaat dat personen in detentie in België onmenselijk of vernederend  worden behandeld. 

Zo uitte het Antifoltercomité van de Raad van Europa in een verklaring van 13 juli 2017 grote bezorgdheid over de ernstige consequenties die konden voortvloeien uit eerdere stakingsacties van Belgisch gevangenispersoneel. De rechtbank heeft daarop nader onderzoek gelast en twee vragen voorgelegd.

Garanties gegeven

Inmiddels hebben de Belgische autoriteiten antwoord gegeven op de vragen van de rechtbank. Daarin garanderen zij dat de verdachten, als zij worden overgeleverd, worden gedetineerd in een inrichting die voldoet aan de internationale richtlijnen. De Belgische rechterlijke macht garandeert dat zij zal toezien op de naleving daarvan.

Geen staking

Er is momenteel geen cipierstaking in België en er zijn geen concrete aanwijzingen zijn dat deze op afzienbare termijn weer zullen voordoen. Mede gelet op de toezegging van de Belgische autoriteiten dat binnen afzienbare termijn structurele maatregelen genomen worden om de gevolgen van mogelijke stakingen in de toekomst te kunnen ondervangen, is het volgens de rechtbank niet aannemelijk dat de overgeleverde personen onmenselijk of vernederend zullen worden behandeld.

Geen algemene garantie

Nu er ook geen overige weigeringsgronden zijn vastgesteld, staat de rechtbank de verzochte overlevering toe. Daarbij oordeelt de rechtbank overigens nadrukkelijk dat de gegeven garanties uitsluitend zien op deze verdachten en hun medeverdachten – en er geen sprake is van een algemene garantie voor personen van wie de overlevering naar België wordt verzocht.