maandag, 21. augustus 2017 - 16:48 Update: 21-08-2017 17:04

Rijksrecherche onderzocht eerste helft van dit jaar 7 schietincidenten politie

Rijksrecherche onderzocht eerste helft van dit jaar 7 schietincidenten politie
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

In het eerste halfjaar van 2017 heeft de Rijksrecherche onderzoek gedaan naar 7 schietincidenten waarbij politiefunctionarissen in de uitoefening van hun functie gebruik hebben gemaakt van een vuurwapen. 'Bij deze schietincidenten raakten 7 mensen gewond en vielen er geen dodelijke slachtoffers', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Onpartijdig onderzoek

Alle gevallen van vuurwapengebruik door politiefunctionarissen met ernstig letsel of dood tot gevolg worden door de Rijksrecherche onderzocht. Onder het directe gezag en beheer van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het OM, verricht de Rijksrecherche met distantie onpartijdig onderzoek. 

OM

Als de Rijksrecherche het feitenonderzoek heeft afgerond wordt het aan het OM gezonden. De officier van justitie beslist op basis van het feitenonderzoek over de rechtmatigheid van het vuurwapengebruik, nadat er eerst verplicht advies is ingewonnen bij de vuurwapenadviescommissie. Deze interne OM-commissie wil met hun adviezen de uniformiteit en onpartijdigheid bevorderen rond de inzet van politieel vuurwapengebruik.

Vormen van agressie en intimidatie in de maatschappij vragen om gepast handhavend optreden van politiemensen. Onderzoek naar geweldsaanwending door politiefunctionarissen met ernstige gevolgen dient objectief en zorgvuldig te worden uitgevoerd. Dit is zowel van groot belang voor slachtoffers en nabestaanden, als voor de betrokken politiefunctionarissen. Bovendien is het essentieel voor het vertrouwen van de samenleving in een rechtvaardige politie en integere overheid.

Overzicht over de periode 2012 - 2016

2012
Aantal schietincidenten: 24
Aantal gewonden: 19
Aantal dodelijke slachtoffers: 5

2013
Aantal schietincidenten: 33
Aantal gewonden: 31
Aantal dodelijke slachtoffers: 2

2014
Aantal schietincidenten: 33
Aantal gewonden: 31
Aantal dodelijke slachtoffers (zelfmoord): 2

2015
Aantal schietincidenten: 30
Aantal gewonden: 29
Aantal dodelijke slachtoffers: 0

2016
Aantal schietincidenten: 34
Aantal gewonden: 33
Aantal dodelijke slachtoffers: 4

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: