maandag, 28. augustus 2017 - 17:11 Update: 29-08-2017 12:12

Voor Prinsjesdag geen regeerakkoord

Zalm: geen regeerakkoord vóór Prinsjesdag
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Er zal geen regeerakkoord door VVD, CDA, D66 en CU voor Prinsjesdag zijn bereikt. Dit heeft informateur Zalm maandagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Wens voortgangsbericht Kamer

'Op 25 augustus jl. ontving ik uw brief met de wens van een aantal fracties uit de Tweede Kamer (PVV, GL, SP en PvdA) om een voortgangsbericht inzake de kabinetsformatie, zulks mede met het oog op het houden van de algemene politieke beschouwingen en het voeren van een debat over de regeringsverklaring met een nieuw kabinet', schrijft Gerrit Zalm in zijn brief.

Doorrekening bij CPB

'Ik kan u berichten dat de werkzaamheden ter uitvoering van mijn opdracht als informateur voortgang vinden. Een belangrijk onderdeel hiervan heeft betrekking op de financiële opstelling die de informateur namens de fracties ter doorrekening aan het CPB voorlegt. De voorbereiding hiervan is nog niet afgerond. Na verzending van een financiële opstelling aan het CPB zal de doorrekening hiervan ongeveer een week in beslag nemen. De doorrekening van het CPB kan vervolgens aanleiding zijn om te besluiten tot aanpassing van de financiële opstelling', schrijft Zalm.

Na het bereiken van overeenstemming over de financiële opstelling en de overige elementen die van belang zijn voor de vorming van een coalitie, kan, na instemming van de fracties, een regeerakkoord worden gesloten dat de informateur als bijlage bij zijn eindverslag aan de Tweede Kamer aanbiedt. 

Mogelijk aanwijzen formateur

'Het debat van de Tweede Kamer over mijn eindverslag kan dan leiden tot de aanwijzing van een formateur met de opdracht een kabinet te vormen. Gelet op het voorgaande acht ik het niet aannemelijk dat er voor de derde woensdag van de volgende maand een kabinet uit VVD, CDA, D66 en CU is gevormd', aldus Zalm.

Categorie:
Provincie: