woensdag, 30. augustus 2017 - 19:45 Update: 30-08-2017 19:46

College Delfzijl stuurt brief naar NAM na lekkage aardgascondensaat

College Delfzijl stuurt brief naar NAM na lekkage aardgascondensaat
Foto: Archief bon
Delfzijl

College van Delfzijl heeft een brief gestuurd met vragen aan de NAM en SodM naar aanleiding van een incident lekkage aardgascondensaat.

Op 9 augustus jl. zijn er gevaarlijke stoffen in het zeehavenkanaal van Delfzijl gelekt bij de verlading van aardgascondensaat. Dit gebeurde aan de laad-lossteiger van het NAM-tankenpark op Zeesluizen. Naar aanleiding van dit incident heeft het college een brief gestuurd aan het bevoegd gezag en betrokken instantie, waaronder respectievelijk de dienst Staatstoezicht op de Mijnen en de NAM. Het doel hiervan is om duidelijkheid over het incident te krijgen en de volksgezondheid en omgevingsveiligheid in de toekomst zeker te stellen. 

Voorkomen toekomstige incidenten De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben zeer adequaat opgetreden tijdens dit incident. Ook is geconstateerd dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is geweest, op het onwel worden van een medewerker op het schip (waar de concentraties van het aardgascondensaat vermoedelijk hoger lagen) na. Desondanks wil het college weten welke garanties er gegeven kunnen worden dat ongelukken als deze in de toekomst worden voorkomen.

Duidelijkheid en veiligheid bieden Het college tilt zwaar aan de verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid, de omgevingsveiligheid én het gevoel van veiligheid van haar inwoners. Vandaar dat zij middels een brief vragen heeft gesteld en heeft verzocht om een exemplaar van het evaluatierapport over dit incident, hoewel zij geen bestuurlijke bevoegdheden heeft ten aanzien van de activiteiten die op het bedrijf plaatsvinden. 

Categorie:
Provincie: