zaterdag, 2. september 2017 - 15:16 Update: 02-09-2017 19:23

Onderzoek naar oud-voorzitter ondernemingsraad politie afgerond

Onderzoek naar oud-voorzitter ondernemingsraad politie afgerond
Foto: Politie
Den Haag

Het onderzoek naar de voormalige voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale politie is afgerond. De politie laat weten dat de betrokkene een voorgenomen besluit is gegeven, maar wil niet ingaan op de inhoud hiervan tot er definitief besluit is genomen.

Het disciplinaire onderzoek naar de voormalig voorzitter van de COR is deze zomer afgerond. De Korpschef heeft naar aanleiding van dit onderzoek een voorgenomen besluit verzonden aan de voormalig voorzitter. Hierop kan hij reageren en pas daarna zal een definitief besluit genomen worden. Pas dan zal het korps hierover communiceren.

Zorgvuldigheid

Ongeacht de ernst van de vermoedelijke feiten is de afwikkeling van het disciplinaire onderzoek een proces dat zorgvuldigheid vraagt. Door de inhoud van het voornemen bekend te maken, zouden de belangen van de betrokkene en de organisatie ernstig worden geschaad. De berichtgeving roept vragen op hoe het kan dat media beschikken over (informatie uit) het voorgenomen besluit. De politie gaat na of er indicaties zijn van interne betrokkenheid. Vooralsnog zijn die niet aanwezig.

Plichtsverzuim

Het interne onderzoek tegen de voormalig COR-voorzitter draaide om de vraag of er sprake is van plichtsverzuim in relatie tot de besteding en verantwoording van het budget van de COR. De voorlopige bevindingen van het interne onderzoekgaven in november 2016 aanleiding voor een schorsing van de voormalig voorzitter. In oktober 2016 gaf het onderzoek ook aanleiding voor aangifte door de politie vanwege vermoedens van fraude, oplichting en verduistering. Volgens het team dat het interne onderzoek verrichtte, was de voormalig voorzitter van de COR bij de vermoedelijke strafbare feiten betrokken.

Rapport

Binnenkort verschijnt ook het rapport van de Commissie COR Politie (“Commissie Ruys”), die de beslissingen van voormalig korpschef Gerard Bouman in relatie tot de financiën van de Centrale Ondernemingsraad onderzocht. De commissie deed ook onderzoek naar de mogelijke invloed daarvan op de besluitvorming door de COR. Het rapport van de commissie zou eigenlijk voor de zomer worden gepresenteerd, maar in verband met de gezondheidstoestand van de inmiddels overleden voormalig korpschef Gerard Bouman werd dat uitgesteld.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: