woensdag, 6. september 2017 - 9:43 Update: 06-09-2017 9:49

Afleiding door gebruik van smartphone in verkeer moet stoppen

Afleiding door gebruik van smartphone in verkeer moet stoppen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Maar liefst 41 organisaties, verenigd in de Verkeersveiligheidscoalitie, ondertekenen vanmiddag een convenant met gedragscode, om er samen voor te zorgen dat het verkeerd gebruik van smartphones in het verkeer drastisch afneemt. “We accepteren in Nederland geen slachtoffers meer die te wijten zijn aan het gebruik van smartfuncties in het verkeer”, is de belangrijkste boodschap in het convenant.

De ondertekening van het convenant is een van de onderdelen van de derde editie van het ‘Verkeersveiligheidsdiner’, dat wordt gehouden in het hoofdkantoor van de ANWB. De bijeenkomst wordt bijgewoond door 75 vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn bij of een rol kunnen spelen in het vergroten van de verkeersveiligheid. De ANWB, Team Alert, Veilig Verkeer Nederland, Nederland ICT en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben het initiatief genomen tot het opstellen van dit convenant.

Een groot aantal andere aanwezige partijen – zoals auto- en elektronicaproducenten, werkgevers, overheden, verzekeraars, maatschappelijke organisaties en communicatiepartners – zullen vervolgens het convenant mee-ondertekenen. Zij zullen een actieve bijdrage leveren aan vermindering van de afleiding door smartfuncties in het verkeer.

Minister Schultz: “We zien het overal om ons heen: slingerende fietsers en auto’s doordat we afgeleid zijn. Dat dat gevaarlijk is hoef ik niet te zeggen. Daarom is het geweldig dat zoveel partijen ervoor willen zorgen dat we tijdens het rijden onze blik op de weg houden.”

Afleiding smartphones grote bron van onveiligheid

Tijdens de bijeenkomst komt naar voren dat sprake is van een acuut en omvangrijk probleem en een negatieve tendens: het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden neemt toe. Onderzoek wijst uit dat afleiding door smartphones in het verkeer hierbij een grote rol speelt. Zo is bijvoorbeeld de kans om bij een ongeval betrokken te raken als tijdens het rijden tekstberichten worden verstuurd of andere tekst wordt ingevoerd, 23 keer hoger dan zonder deze afleiding.

‘Concentreer je op de rijtaak’

De convenantpartners willen daarom dat volledige concentratie op de het rijden met de auto of een ander vervoermiddel de sociale norm en gangbaar gedrag wordt in het verkeer. De concrete acties van de convenantpartners zijn er daarnaast op gericht dat de mogelijkheden van electronica in de auto –inclusief de smartphones – zo worden beperkt dat alleen functies gebruikt worden die niet afleiden van een veilige uitvoering van de rijtaak.

Verschillende partijen hebben initiatieven genomen om het gebruik van de smartphone in het verkeer terug te dringen. Zo doet de Universiteit Twente onderzoek naar negatieve afleiding in het ver keer, Samsung heeft bij de reclame-uitingen Stuur vast, Smartphone Los toegevoegd. Op alle nieuwe toestellen is de In-Traffic Reply-app standaard toegevoegd. Van den Broek Logistics maakt gebruik van de safe drive pods in de vrachtwagen. Founder Checkout produceren een app die de telefoon in ene veilig rijden modus brengt. Mobility4Zero produceert de Messageloud, een app die tekstberichten voorleest. Interpolis heeft een automodus app. De ANWB stelt dit najaar een tool aan het voltallige personeel ter beschikking die afleiding van de smartphone in de auto of fiets zo klein mogelijk maakt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een nieuwe campagne voor in lijn met dit convenant en werkt aan een verbod op appen op de fiets. Andere partijen die het convenant ondertekenen maken binnen twee maanden bekend welke acties zij gaan ondernemen om uitvoering te geven aan het convenant.

Categorie:
Provincie: