donderdag, 14. september 2017 - 16:10

Ontruiming Fort Oranje mag doorgaan

Ontruiming Fort Oranje mag doorgaan
Foto: Bon
Rijsbergen

De rechtbank Zeeland-West Brabant heeft de vorderingen in het kort geding van Divine Investments Limited en Recreatiepark Fort Oranje B.V tegen de gemeente Zundert afgewezen. Dat de gemeente Zundert het beheer voert van de camping kan alleen bij de bestuursrechter worden aangevochten. De vorderingen gebaseerd op verkeerd beheer door de gemeente Zundert zijn niet of niet voldoende onderbouwd door de eisende partijen.

Terugplaatsen

Divine Investments Limited en Recreatiepark Fort Oranje B.V. vroegen de rechtbank om de gemeente Zundert het beheer van de camping te ontnemen omdat dit beheer niet rechtmatig zou zijn. Ook vroegen ze de gemeente te verbieden caravans of andere bouwwerken te verwijderen of te verplaatsen en te gelasten de caravans die inmiddels verwijderd zijn terug te plaatsen. Ook vorderden de eisende partijen dat de gemeente Zundert het plan van aanpak voor het beheer en de administratie van het beheer sinds de overname op 23 juni zou overleggen.

Beheer

De voorzieningenrechter overweegt in zijn vonnis dat hij moet uitgaan van het gegeven dat de gemeente Zundert het beheer heeft overgenomen omdat de toetsing van dat besluit om het beheer over te nemen buiten de kaders van deze civielrechtelijke procedure valt. De vordering van Divine om het beheer over te mogen nemen wordt om die reden afgewezen.

Combinatie van gebouwen en terrein

De voorzieningenrechter kan, in tegenstelling tot wat de gemeente Zundert stelt, wel toetsen of de wijze van beheren van de camping onrechtmatig is. Uitgangspunt van de voorzieningenrechter is daarbij dat het receptiegebouw, de kantine en de circa 700 stacaravans op camping Fort Oranje een combinatie van gebouwen en terrein vormen die in het beheer kan komen van een gemeente volgens de Woningwet.

Beschadigd

Divine en Fort Oranje betwisten de rechtmatigheid van het verwijderen van caravans als de bewoners hieruit vertrokken zijn. De gemeente Zundert stelt dat dit gebeurt om te voorkomen dat nieuwe bewoners dergelijke caravans betrekken. De rechter acht dit vanwege het doel van het beheer niet onrechtmatig. De sloop en afvoer van slechte caravans zonder of van geringe waarde (tot 1000 euro) valt te vergelijken van de afvoer van materialen die vrijkomen bij het in beheer opknappen van een woning. Voor de verwijdering van caravans met een grotere waarde geldt dat deze naar een stalling worden gebracht. Divine en Fort Oranje stellen dat deze caravans beschadigd worden bij de verwijdering en het transport en er aanzienlijke schade ontstaat, maar Divine en Fort Oranje maken niet duidelijk wat de omvang van de schade is en onderbouwen die niet. Daarom kan de rechter niet tot de conclusie komen dat de verwijdering van caravans onrechtmatig is.

Oproep rechter

De rechter roept partijen op met elkaar in gesprek te gaan over de wijze waarop het beheer plaatsvindt. Volgens de voorzieningenrechter is in deze bijzondere situatie beheer zonder Fort Oranje in de plannen te gaan betrekken niet goed voorstelbaar.

Categorie:
Provincie: