vrijdag, 15. september 2017 - 15:00 Update: 15-09-2017 15:14

Jaarlijkse meting of NPO wordt gewaardeerd door kijker en luisteraar

 Jaarlijkse meting of NPO wordt gewaardeerd door kijker en luisteraar
Hilversum

Er wordt jaarlijks gemeten of de NPO er in slaagt om zich met een brede programmering blijft toeleggen op haar kerntaken informatie, educatie en cultuur.

'De mening van de kijker en luisteraar staat daarbij centraal. De NPO en staatssecretaris Dekker (media) hebben hierover afspraken gemaakt in een prestatieovereenkomst', zo meldt het ministerie van OCW vrijdagmiddag.

Nieuwe Mediawet 

Deze afspraken zijn gebaseerd op de nieuwe Mediawet en zijn de vertaling van de ambities die de NPO in haar beleidsplan tot en met 2020 heeft vastgelegd. Dekker en de NPO hebben hier concrete en meetbare doelen aan gekoppeld. De NPO gaat bijvoorbeeld inzichtelijk maken hoe ze met amusement haar publieke taak invult. Ook wordt het publiek bevraagd over de kwaliteit van de programmering.

Kwaliteit van Nederlandse bodem

De komende jaren is minimaal 75% van het aanbod op de NPO-televisienetten van Nederlandse bodem, zo is afgesproken. Vernieuwing en talentontwikkeling staan daarbij centraal. De NPO zal per jaar minimaal 30 nieuwe tv-programma’s uitproberen. 

NPO-fonds

Daarnaast zet de NPO 16,6 miljoen euro apart in het NPO-fonds voor kwalitatief hoogwaardig Nederlands drama, documentaires en talentontwikkeling. De NPO coproduceert jaarlijks minimaal 16 speelfilms, twee Telescoopfilms en minimaal zes Telefilms.

Radio met publieke waarde

De radiozenders van de NPO spelen een centrale rol in de Nederlandse muziekwereld en culturele sector.  Bijvoorbeeld met verslagen van culturele festivals en het agenderen van nieuw muzikaal talent. Dat gebeurt altijd met aandacht voor het Nederlandse product in verschillende genres. 

Muziekzenders

De muziekzenders NPO Radio 2, NPO 3FM en NPO FunX benadrukken het belang van Nederlandse artiesten o.a. door een jaarlijkse prijsuitreiking aan Nederlandse artiesten per zender. NPO Radio 4 registreert en produceert jaarlijks minimaal 245 Nederlandse klassieke concerten. Alle zenders continueren hun talentprogramma.

Verbeterplan of sanctie 

Jaarlijks wordt gekeken hoe de NPO invulling geeft aan de prestatieafspraken. Als blijkt dat de NPO de doelen niet haalt dan zal een verbeterplan worden opgesteld. In het uiterste geval kan een sanctie worden opgelegd, zo hebben de NPO en Dekker afgesproken.

Categorie:
Provincie: