dinsdag, 19. september 2017 - 18:14 Update: 19-09-2017 18:24

'Extra geld voor grensbewaking en cyberveiligheid'

'Extra geld voor grensbewaking en cyberveiligheid'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het ministerie van Defensie krijgt er volgend jaar van dit kabinet extra geld bij voor grensbewaking en cyberveiligheid. Dit heeft het ministerie van Defensie dinsdag bekendgemaakt.

KMar en Cybersecurity

De Koninklijke Marechaussee (KMar) krijgt volgend jaar eenmalig € 2,2 miljoen. Vanaf 2019 wordt dit € 23,4 miljoen extra per jaar. Verder investeert het kabinet in 2018 in het bestrijden van cyberspionage en –sabotage. De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst krijgt hiervoor € 8 miljoen per jaar.

Grensbewakingstaak

Defensie versterkt zo haar digitale weerbaarheid en het vermogen om cyberoperaties uit te voeren. De inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht en de effectiviteit in het digitale domein kan hiermee worden verhoogd. Deze verhoging komt bovenop de eenmalige investering van € 17 miljoen voor de jaren 2017 tot en met 2019 waarover het kabinet eerder dit jaar heeft besloten. Dit voorjaar besloot het kabinet ook al dat er met € 20 miljoen per 2018, extra geld komt voor de grensbewakingstaak.

Herstel van de krijgsmacht

De veiligheidssituatie is de afgelopen jaren in hoog tempo veranderd. Om de dreigingen het hoofd te bieden heeft dit kabinet de afgelopen jaren belangrijke maatregelen genomen. Het gaat om verhogingen van de defensiebegroting voor het herstel van de krijgsmacht, oplopend tot € 920 miljoen structureel in 2020. Met de investeringen in onder meer brandstof en oefenmunitie kan het personeel meer oefenen, is er meer materieel inzetbaar en meer ondersteuning beschikbaar.

Door deelname aan oefeningen in EU en NAVO-verband werkt de krijgsmacht in 2018 aan het herstel van de geoefendheid. Volgend jaar gaat het om de grootschalige NAVO-oefening Trident Juncture in Noorwegen. Centraal staat gecombineerd optreden in het hoogste geweldsspectrum. Op materieelgebied wordt gewerkt aan het verder verbetering aanbrengen in de aanvulling van de voorraden reservedelen.

Daarnaast stromen er volgend jaar nieuwe vrachtauto’s in van het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen. De arbeidsmarkt verandert voortdurend en dit heeft effect op Defensie. De organisatie neemt actie om goed op deze ontwikkelingen in te spelen, zodat Defensie ook in de toekomst succesvol nieuwe en huidige medewerkers aan zich weet te binden.

Missies

Door de veranderde veiligheidssituatie volgen crises elkaar snel op. Denk aan de aanslagen in Europa, radicalisering, het destabiliserende optreden van Rusland in Europa, de ramp met vlucht MH17 en de migratiestromen naar Europa. Ook de komende jaren zal daarom blijvend een beroep worden gedaan op de krijgsmacht. 

ISIS

Zo dragen Nederlandse militairen ook volgend jaar bij aan onder meer de strijd tegen ISIS, missies in Mali en Afghanistan, de vooruitgeschoven aanwezigheid in Litouwen en snelle interventie-eenheden van de EU en de NAVO. Ook voor grensbewaking in eigen land worden de militairen veelvuldig ingezet.

Meerjarig Perspectief

De vervolgstappen in het kader van het meerjarig perspectief zijn aan het volgende Kabinet. Het gaat hier om de noodzakelijke vervanging van wapensystemen, het versterken van de ondersteuning van gevechtseenheden en uitbreiding van de slagkracht van de krijgsmacht.  

Denk hierbij aan de vervanging van de vloot (onderzeeboten, mijnenjagers en fregatten), het transport van spullen en mensen, en medische ondersteuning. Defensie heeft bovendien vaker te maken met complexe en technologisch hoogwaardige tegenstanders. Het uitbreiden van de slagkracht van de krijgsmacht vraagt zodoende eveneens om gerichte investeringen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: