zondag, 24. september 2017 - 10:16

Steeds minder buurtoverlast

Steeds minder buurtoverlast
Den Haag

Buurtoverlast is een veelvoorkomend en wijdverbreid verschijnsel, maar is de laatste tijd wel afgenomen. Steeds minder Nederlanders zeggen dat het in hun buurt voorkomt en dat ze er zelf veel last van ervaren. Dat meldt het CBS op basis van cijfers uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor, een enquête over thema’s als leefbaarheid en overlast, veiligheidsbeleving en slachtofferschap van criminaliteit.

In de Veiligheidsmonitor is aan Nederlanders van 15 jaar of ouder voor een dertiental vormen van overlast gevraagd of deze wel eens voorkomen in de eigen buurt, en zo ja, in welke mate ze er zelf overlast van ervaren. Deze vormen van buurtoverlast kunnen bijna allemaal worden ondergebracht in drie hoofdgroepen: fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast. 

Fysieke verloedering en verkeersoverlast (met name te hard rijden) worden in 2016 met 80 procent het vaakst door Nederlanders in hun buurt gesignaleerd, sociale overlast komt volgens ruim de helft van de ondervraagden wel eens voor. Zelf ervaren de meeste Nederlanders hinder van verkeersoverlast. 

In totaal geven bijna alle Nederlanders (94 procent) aan dat overlast weleens voorkomt in hun buurt, vier op de tien (43 procent) ondervinden er zelf veel last van.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):