maandag, 25. september 2017 - 10:48 Update: 25-09-2017 11:02

Bouwfout oorzaak instorten parkeergarage van Eindhoven Airport

Bouwfout oorzaak instorten parkeergarage van Eindhoven Airport
Foto: fbf
Eindhoven

De oorzaak van het instorten van de parkeergarage van Eindhoven Airport is een bouwfout. Dat concluderen zowel TNO als adviesbureau Hageman.

De vloeren van de parkeergarage voldeden niet aan de norm en waren niet sterk genoeg. Naast de ontbrekende veiligheidsnorm speelde ook de hoge temperatuur op 27 mei een rol. Door de instraling van de zon werd de bovenkant van de vloer warmer dan de onderkant. Door dat temperatuurverschil ontstond een extra trekkracht aan de onderzijde van de vloer. Deze extra trekkracht is bepalend geweest voor het moment van de instorting. Dit effect deed zich logischerwijs met name voor op de bovenste (vierde) verdieping. Door het gewicht van de instortende vierde verdieping op de derde verdieping is die vervolgens ook bezweken, waarna ook de tweede en eerste verdieping bezweken. 

Uit de onderzoeken zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen voor andere technische oorzaken die tot instorting van de constructie hebben geleid.

Verdere afstemming tussen de betrokken partijen moet uitwijzen wat er met het gebouw gaat gebeuren en wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor het incident.