woensdag, 27. september 2017 - 21:39

Voorlopige lijst mbo-opleidingen met aanvullende eisen

Voorlopige lijst mbo-opleidingen met aanvullende eisen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Het ministerie van OCW heeft een conceptlijst gepubliceerd met mbo-opleidingen die met ingang van studiejaar 2018-2019 aanvullende eisen mogen stellen. Deze lijst is al van toepassing op leerlingen die nu in het examenjaar zitten.

De mbo-opleidingen op de lijst mogen aanvullende eisen stellen, maar zijn dit niet verplicht. Als er aanvullende eisen aan een opleiding worden gesteld, moet de mbo-school tijdig bekend maken hoe de toelatingsprocedure verloopt en aan welke criteria de student moet voldoen om de aanvullende eisen te halen.    

Door de nieuwe wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs die vanaf 1 augustus 2017 geldt, kunnen mbo-opleidingen aanvullende eisen stellen aan leerlingen die een beroepsopleiding willen volgen – ook als ze een vmbo-diploma hebben.

De VO-raad liet eerder al weten dat aanvullende eisen voor een beperkt aantal zeer specifieke opleidingen nuttig kunnen zijn om jongeren te behoeden voor - te voorziene - teleurstellingen op de arbeidsmarkt. De opleidingen op de conceptlijst passen binnen het kader dat hiervoor geformuleerd is: de eisen mogen alleen gaan over kennis of vaardigheden die niet of niet in voldoende mate onderdeel zijn van het voortgezet onderwijs of om niet ontwikkelbare, specifieke eigenschappen van de deelnemer die van belang zijn in de beroepsuitoefening.

Bekijk de conceptlijst met mbo-scholen

Categorie:
Provincie: