dinsdag, 3. oktober 2017 - 19:30 Update: 04-10-2017 10:00

Hennis en Middendorp weg bij Defensie

Hennis zwaar 'onder vuur' in kamerdebat
Foto: Beeld Tweede Kamer
Den Haag

Minister Hennis-Plasschaert heeft dinsdagavond aangekondigd te stoppen als minister van Defensie nadat zij zwaar onder vuur lag in het debat over het OVV-rapport naar aanleiding van het fataal ongeluk in Mali op 6 juli 2016 waarbij tijdens een oefening een mortiergranaat ontplofte waardoor twee Nederlandse militairen verongelukten en een derde militair zwaargewond raakte.

'Knullig'

Hennis erkende eerder in het debat tegenover de Tweede Kamer dat zij 'knullig' heeft gehandeld in haar eerste reactie vlak nadat het OVV-rapport was gepubliceerd door te zeggen dat zij niet wil aftreden, maar optreden. 'Natuurlijk heb ik knullig gehandeld. Ik heb raar gereageerd. Maar ik ben ook maar een mens', aldus Hennis.' Vervolgens kondigde zij aan, nadat zij de vele vragen die vanuit de kamer aan haar werden voorgelegd te hebben beantwoord, om haar verzoek toch ontslag per brief bij de koning in te gaan dienen.

Ton Middendorp treedt ook af

Hennis deelde na de aankondiging om af te treden tevens mee dat ook de Commandant der Strijdkrachten (CDS), Tom Middendorp zijn functie zal neerleggen. Middendorp is de hoogste militair en geeft leiding aan de militairen en burgers van de marine, landmacht en luchtmacht. Dat geldt ook voor marechaussees als zij onder verantwoordelijkheid van de minister van Defensie werken. Generaal Middendorp was sinds 28 juni 2012 in functie als CDS.

OVV-rapport

De Kamer debatteerde dinsdagavond met de minister over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De OVV heeft onderzoek gedaan waar uit blijkt dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen. Maandag 2 oktober 2017 had de commissie voor Defensie al een gesprek met de OVV over het rapport.

Slotwoord Hennis

De bewindsvrouw eindigde het debat met de volgende woorden: “Voorzitter, dan nog heel graag uw aandacht voor het volgende: Dagelijks werken er duizenden militairen aan vrijheid, stabiliteit en veiligheid. Dichtbij en ver weg. Vaak werken zij onder moeilijke omstandigheden, opereren zij in risicovolle situaties, met vele wapens en vele soorten munitie. En dan moet alles erop gericht zijn om de veiligheid en gezondheid van onze militairen zo goed mogelijk te waarborgen. Moeten risico’s onomwonden worden onderkend en afgewogen. Terecht stelt de OvV dat de veiligheidscultuur en het veiligheidsbewustzijn belangrijke pijlers vormen voor de Defensie-organisatie.

Voorzitter, ik stel vast dat op - verschillende momenten - de veiligheidsrisico’s onvoldoende zijn onderkend dan wel afgewogen. Ik stel vast dat - op verschillende momenten – menselijk handelen en niet-handelen tezamen de context hebben gevormd voor de tragische gebeurtenissen waarbij 2 van onze militairen zijn omgekomen en een 3e militair zwaargewond is geraakt. Dit is onverteerbaar. Hiervoor ben ik politiek verantwoordelijk. Die verantwoordelijkheid neem ik. En ik neem ‘m ten volle.

Voorzitter, de afgelopen jaren heb ik steeds naar eer en geweten gehandeld. Heb ik met hart, ziel en zaligheid gediend op Defensie. Maar voor mij stopt het hier. Vandaag. Ik stop als minister van Defensie. Ik zal Zijne Majesteit de Koning dan ook verzoeken om mij met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen.

Voorzitter, ook de Commandant der Strijdkrachten heeft besloten zijn functie per direct neer te leggen. De commando-overdracht, waartoe reeds eerder was besloten, zal dan ook niet plaats vinden. Dit is zijn beslissing, en zijn beslissing alleen. Ik respecteer dat.

Generaal Middendorp zal zijn besluit vanavond nader toelichten op het departement. Voorzitter, ook vanuit hier wil ik generaal Middendorp danken, danken voor zijn niet-aflatende inzet. Het wederzijds vertrouwen was én is groot. Het was een voorrecht om met hem te mogen samenwerken. En zo ook met alle medewerkers van Defensie, militairen en burgers. Stuk voor stuk unieke en bijzondere mensen, aan wie ik veel dank verschuldigd ben. Voorzitter, rest mij ook u en de leden van uw Kamer te danken voor de samenwerking van de afgelopen jaren.”

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):