woensdag, 1. november 2017 - 20:44 Update: 01-11-2017 20:53

Beroepen verkeersbesluiten dorpscentrum Uithoorn ongegrond

Beroepen verkeersbesluiten dorpscentrum Uithoorn ongegrond
Foto: Screenshot Google Maps
Uithoorn

De rechtbank Amsterdam heeft op 24 oktober 2017 uitspraak gedaan in een aantal beroepszaken over het verkeersbesluit van Uithoorn voor een tijdelijke inrichting van het dorpscentrum.

'De rechtbank heeft alle beroepen inhoudelijk ongegrond verklaard en daarvoor verschillende argumenten aangedragen. De beroepsschriften waren ingediend door een zevental partijen tegen een beslissing op bezwaar van het college', zo meldt de gemeente Uithoorn woensdag.

Zorgvuldigheid

De rechtbank stelt dat het verkeersbesluit van het college om doorgaand verkeer, inclusief landbouwverkeer, te weren, zorgvuldig tot stand is gekomen. Dit in het belang van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. De rechtbank vindt ook dat Uithoorn voldoende onderzoek heeft gedaan naar het landbouwverkeer. Volgens de rechtbank heeft Uithoorn ook voldoende onderzoek gedaan naar de effecten van het verkeersbesluit op omliggende wegen en naar alternatieve oplossingen gekeken.

Belangen

De rechtbank is verder van oordeel dat Uithoorn terecht het standpunt inneemt dat haar belangen bij een verkeersveilig en leefbaar dorpscentrum zwaarder wegen dan de belangen van de eisende partijen. Het omrijden door het landbouwverkeer en een beperkte toename van landbouwverkeer over de wegen in De Ronde Venen en Nieuwkoop zijn daarin minder van belang. Bovendien neemt het totaal aantal verkeersbewegingen op de alternatieve routes voor landbouwverkeer af door de verkeersmaatregelen van Uithoorn.

Realisatieovereenkomst en overleg

Volgens de rechtbank is niet aangetoond dat de Uithoorn afwijkt van de Realisatieovereenkomst N201+. De rechtbank vindt daarbij ook er voldoende overleg is geweest met De Ronde Venen en Nieuwkoop als wegbeheerders van enkele omliggende wegen.

Ontvankelijk

In tegenstelling tot het college vindt de rechtbank dat Agrimm en Dorpscomité De Hoef in hun bezwaren ten onrechte niet-ontvankelijk zijn verklaard door Uithoorn. Daarmee zijn beide organisaties ontvankelijk, echter, ook deze beroepen zijn door de rechtbank inhoudelijk ongegrond verklaard. Wel moet de gemeente Agrimm en Dorpscomité De Hoef hun griffierechten vergoeden en aan Dorpscomité De Hoef een verbeurde dwangsom betalen vanwege het niet tijdig beslissen op bezwaar.

Vervolg

Met de uitspraak van de rechtbank is het verkeersbesluit voor de tijdelijke inrichting van het dorpscentrum volledig in stand gebleven. Hierbij wordt wel aangetekend dat de partijen gedurende zes weken de mogelijkheid hebben om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan.

Het is altijd de bedoeling van het college geweest om na afronding van de procedures de afweging te maken of de investeringen van de tijdelijke inrichting opwegen tegen de periode waarvoor dit wordt aangelegd. Deze afweging zal het college de komende weken maken en hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad doen.

Categorie:
Provincie: