dinsdag, 7. november 2017 - 9:04

Amsterdam groeit, vooral door migratie

Amsterdam groeit, vooral door migratie
Foto: fbf
Amsterdam

Het aantal inwoners van Amsterdam is de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 11 duizend mensen per jaar gegroeid. De helft van de groei komt uit natuurlijke aanwas, de andere helft uit migratie. De laatste twee jaar gaat het alleen nog om buitenlandse migratie, het saldo van de binnenlandse migratie is negatief. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de bevolkingscijfers van het CBS.

In de periode 2012–2016 steeg het saldo van de buitenlandse migratie van vrijwel nul in 2012 tot bijna 10 duizend in 2016. In 2016 vestigden 30 duizend mensen zich vanuit het buitenland in Amsterdam. De Indiërs waren de grootste groep, gevolgd door migranten uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Alle andere landen in de top 10 zijn West-Europese landen. Het aantal Indiërs in Amsterdam neemt het sterkst toe, op de voet gevolgd door het aantal Italianen, Britten en Duitsers. Het saldo van de buitenlandse migratie is gestegen door immigratie; de emigratie bleef vrijwel gelijk. Met name twintigers en dertigers komen naar Amsterdam.

Jonge gezinnen met kinderen verlaten de stad

Door verhuizingen uit andere gemeenten groeit Amsterdam niet meer. Het saldo van de binnenlandse migratie is al twee jaar negatief voor Amsterdam. In 2016 verhuisden per saldo 4 duizend mensen van Amsterdam naar andere gemeenten in Nederland. Het zijn vooral jonge gezinnen met hun kinderen die de stad de rug toekeerden. Jongvolwassenen (17 tot 27 jaar) namen hun plaats in.

Categorie:
Provincie: