vrijdag, 10. november 2017 - 14:28 Update: 10-11-2017 14:45

Taakstraf geëist voor zware mishandeling tijdens ontgroening Vindicat

Taakstraf geëist voor zware mishandeling tijdens ontgroening Vindicat
Foto: Archief EHF
Groningen

Tegen een 24-jarige verdachte van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel tijdens een ontgroening bij de Groningse studentenvereniging Vindicat, heeft de officier van justitie een taakstraf geëist van 180 uren. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt.

90 dagen celstraf voorwaardelijk

Naast de taakstraf vordert de officier een gevangenisstraf van 91 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. De mishandeling vond plaats tijdens de ontgroeningsperiode, op 25 augustus 2016 in Groningen.

De officier heeft op zitting uitgelegd dat de verdachte wordt vervolgd voor het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij het slachtoffer. Bij de tot standkoming van de strafeis hebben volgens de officier een aantal factoren een rol gespeeld. 

'Lesje leren'

Het slachtoffer was een aspirant-lid van Vindicat en werd door de verdachte op basis van een persoonlijk voorval opgeroepen voor de Cock (onderdeel van Vindicat). Verdachte was Praeses van de Cock en heeft die positie misbruikt om het slachtoffer een lesje te leren. Een lesje dat vervolgens vreselijk uit de hand is gelopen. En wat heeft geleid tot zwaar lichamelijk letsel aan het hoofd van het slachtoffer, waar hij tot op de dag van vandaag last van heeft.

Publieke mening gevormd

Over het incident zelf is publiekelijk al een mening gevormd. Er zijn columns en stukken geschreven met daarin een oordeel over het handelen van de verdachte. Dit heeft, zoals de reclassering beschrijft, de nodige impact gehad op de verdachte.

Normvervaging

Het feit is gepleegd in de context van een ontgroening. In die situatie was sprake van normvervaging binnen groepsgedrag. En hoewel de verdachte uiteraard een eigen verantwoordelijkheid heeft voor zijn gedrag, heeft deze context wel bijgedragen aan het feit dat is gepleegd. De verdachte heeft geen noemenswaardig strafblad en uit een rapport van de reclassering blijkt dat er nagenoeg geen kans op herhaling wordt ingeschat.

Strafeis

Het wettelijk uitgangspunt bij het vorderen van een straf voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel is een gevangenisstraf. Dit volgt uit artikel 22b van het wetboek van strafrecht. Dit wettelijk uitgangspunt wordt gerespecteerd door 1 dag onvoorwaardelijke gevangenisstraf te vorderen. 

De reden dat de officier niet een hogere onvoorwaardelijke gevangenisstraf heeft gevorderd, is dat op basis van de benoemde factoren, een gevangenisstraf geen recht doet aan de omstandigheden waaronder het feit werd gepleegd en de persoon van de verdachte.

Schadeloosstelling

Wat volgens de officier wel recht doet is een taakstraf voor de duur van 180 uren. Daarnaast is een voorwaardelijke gevangenisstraf aan de orde, dit om de ernst van het gepleegde feit te benadrukken. Naast de taakstraf vordert de officier een gevangenisstraf van 91 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Ook wil de officier dat de verdachte het slachtoffer schadeloos stelt.

Categorie:
Provincie: