vrijdag, 17. november 2017 - 10:17

'Omwonenden Schiphol de mond gesnoerd met ''zwijgcontracten'''

'Omwonenden Schiphol de mond gesnoerd met ''zwijgcontracten'''
Foto: fbf
Den Haag

De Zuid-Hollandse fracties van GroenLinks en 50PLUS willen opheldering over mogelijke “zwijgplicht” voor kopers van nieuwbouwwoningen bij Schiphol en wellicht ook Rotterdam The Haque Airport

De Statenfracties GroenLinks en 50PLUS willen weten welke rol Zuid Holland speelt bij het opleggen van een vliegveldclausule in de koopcontracten van nieuwbouwwoningen in de Provincie Noord- maar ook Zuid Holland. Volgens de Volkskrant hebben de provincies en gemeenten met KLM en Schiphol afspraken gemaakt over het opnemen een kettingbeding waarmee Schiphol kopers het zwijgen zou kunnen opleggen over geluidshinder door vliegtuigen..

Telling

De twee fracties willen van het provinciebestuur weten welke afspraken zijn gemaakt en wat dit voor gevolgen heeft. Hebben nieuwe bewoners minder rechten dan zittende bewoners? Zijn hun woningen nu minder waard? En tellen de bewoners nog mee bij tellingen van als slaapverstoorden, gehinderde en ernstig gehinderde?

De mond gesnoerd met ''zwijgcontracten''

Het is merkwaardig dat bewoners rond vliegvelden de mond wordt gesnoerd met dit soort “zwijgcontracten”, zeker omdat de provincie zegt de dialoog met omwonenden te willen verbeteren. Het lijkt eerder de zoveelste manier van Schiphol om bewoners buitenspel te zetten. “Het is de vraag of zo’n beding überhaupt wel juridisch houdbaar is”, zegt John Struijlaard van 50PLUS. Berend Potjer (GroenLinks) vult aan: “Het kan toch niet zo zijn dat wij in de Nederland fundamentele mensenrechten als de vrijheid van meningsuiting opzij schuiven voor het commerciële belang van een vliegveld?”