woensdag, 22. november 2017 - 12:05 Update: 22-11-2017 13:14

Oud-generaal Mladic krijgt levenslang voor genocide Sebrenia

Oud-generaal Mladic krijgt levenslang voor onder meer genocide Sebrenia
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag heeft de voormaig Bosnisch-Servische commandant Ratko Mladix veroordeeld tot levenslang.

Het tribunaal selt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan genocide in Sebrenica tijdens de burgeroorlog in Bosnië. Ook is hij veroordeeld vanwege misdaden tegen de menselijkheid. De rechters stellen dat Mladic tussen mei 1992 en eind 1995 in belangrijke mate bijdroeg aan het verwijderen van moslims en Kroaten in Bosnië. Hij zou op de hoogte zijn geweest van deportaties, moorden en de vervolging van beide bevolkingsgroepen. Zo had hij volgens rechter Fons Orie de bedoeling om de inwoners van de moslimenclave Srebrenica te vernietigen.

Sebrenica

Mladic was de bevelhebber van de Bosnische Serviërs tijdens de afscheidingsoorlog in de jaren 1992-1995. In 1995 werden in Srebrenica, onder leiding van Mladic, 7000 tot 8000 moslimmannen en -jongens vermoord. Mladic heeft tijdens de rechtszaal altijd volgehouden dat hij niet aanwezig was bij de slachting in 1995 en dat hij daar ook geen opdracht toe zou hebben gegeven. Volgens  de advocaten van Mladic bestond de slachting rond het Oost-Bosnische Srebrenica in juli 1995 uit wraakacties van personen over wie Mladic geen enkele controle had.

Hoge bloeddruk

Ratko Mladic werd halverwege de uitspraak uit de rechtszaal verwijderd. De oud-generaal wilde dat de uitspraak tegen hem werd geschorst of versneld, omdat hij last zou hebben van hoge bloeddruk. Toen de rechter daar geen gehoor aan gaf, ging Mladic schreeuwen. Daarop besloot de rechter hem uit de zaal te verwijderen. Mladic kon de uitspraak in een naastgelegen ruimte volgen.

 

Categorie:
Provincie: