dinsdag, 28. november 2017 - 15:54

'Veroordeling verdachte in onderzoek Utrechtse serieverkrachter in stand laten'

'Veroordeling verdachte in onderzoek Utrechtse serieverkrachter in stand laten'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

De veroordeling van de inmiddels 54-jarige verdachte in het onderzoek naar de Utrechtse serieverkrachter dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Keulen de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde de man op 8 februari 2017 tot de maximumstraf van zestien jaar wegens de verkrachting van vier, deels heel jonge, vrouwen in september 1995 en in oktober 2001. De verkrachtingen vonden plaats in hetzelfde gebied aan de oostkant van Utrecht.

De verdachte heeft tegen deze veroordeling cassatie ingesteld. In cassatie wordt onder meer geklaagd over, kort gezegd, het door het hof afgewezen verzoek van de verdediging tot het horen van getuigen over de inzet van een ‘lokfiets’ en het voegen van stukken daaromtrent. Verder wordt geklaagd over het bewijs van de betrokkenheid van verdachte bij een aantal tenlastegelegde feiten en over de afwijzing van een verzoek tot het doen van een tegenonderzoek naar de aangetroffen sporen.

De advocaat-generaal concludeert in zijn uitgebreide advies dat geen van de zeven cassatiemiddelen kan leiden tot vernietiging van de uitspraak. De uitspraak dient volgens hem dan ook in stand te blijven.

Als de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal volgt, wordt de veroordeling daarmee onherroepelijk.

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet in deze zaak.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat al dan niet te volgen. De advocaat-generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.