dinsdag, 5. december 2017 - 19:42

Huishoudens moeten verhoging belasting 'vergroende energierekening' ophoesten, bedrijven gaan vrijuit

Huishoudens moeten verhoging belasting 'vergroende energierekening' ophoesten, bedrijven gaan vrijuit
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Nieuwegein

Huishoudens krijgen een flink hogere energierekening. Door belastingverhogingen gaat een gemiddeld huishouden de komende jaren € 260 meer betalen, blijkt uit cijfers van Vereniging Eigen Huis.

Oorzaken zijn de hogere energiebelasting en de stijgende Opslag Duurzame Energie. De energierekening stijgt hiermee veel harder dan het kabinet voorspiegelt; het ministerie van Financiën spreekt van een verhoging van iets meer dan € 160. Volgens berekeningen van Vereniging Eigen Huis loopt de verhoging in de periode 2018 tot 2021 op tot € 260.

Oneerlijke lastenverdeling

Vereniging Eigen Huis vindt dat consumenten onevenredig veel betalen voor de verduurzaming van ons land. De lastenverhoging komt vooral terecht bij huishoudens, terwijl de industrie juist lagere belastingen betaalt en profiteert van hogere subsidies.

Energieverbruik daalt licht

Uit cijfers van instanties als CBS, Milieu Centraal en het Nibud blijkt dat het energieverbruik van huishoudens wel licht daalt, maar lang niet zo sterk als door de overheid wordt voorgespiegeld. 

Minister Wiebes heeft aangekondigd dat hij in 2018 de consequenties van de stijging van de energiebelasting inzichtelijk gaat maken voor verschillende doelgroepen. Vereniging Eigen Huis is blij met deze toezegging. Huishoudens krijgen zo meer inzicht in wat ze de komende jaren daadwerkelijk kwijt zijn aan extra energiebelasting.