vrijdag, 8. december 2017 - 11:44

CBF waarschuwt voor voedselbank Krimpenerwaard

CBF waarschuwt voor voedselbank Krimpenerwaard
Schoonhoven

Het CBF, toezichthouder goede doelen, heeft vragen bij de activiteiten van de Voedselbank Krimpenerwaard, ook bekend onder de namen Stichting Voedselbank Schoonhoven en omgeving en Voedselbank Schoonhoven en Krimpenerwaard.

Voedselbank Krimpenerwaard. De koepelorganisatie Voedselbanken Nederland heeft laten weten dat de Voedselbank Krimpenerwaard is geroyeerd als lid.

Contact

Het CBF heeft contact opgenomen met de Voedselbank Krimpenerwaard om helderheid te krijgen over de bestuurssamenstelling en de manier van werken.

Wederhoor

Het CBF heeft de Voedselbank Krimpenerwaard vragen gesteld. Uit de gegeven antwoorden van de voorzitter is gebleken dat de administratieve organisatie en interne controle te kort is geschoten. Uit de reactie heeft het CBF verder niet kunnen opmaken dat het gebrek aan transparantie betreffende de bestedingen en de belangenverstrengeling is opgeheven. Daarom waarschuwt het CBF gemeenten, donateurs en andere belanghebbenden om alert te zijn. Donateurs dienen erop te kunnen vertrouwen dat het geven van geld of goederen daadwerkelijk ten goede komt aan het goede doel dat zij menen te ondersteunen. De Voedselbank Krimpenerwaard biedt daarvoor vooralsnog geen garantie. Mocht de organisatie op korte termijn alsnog in staat zijn om bevredigende antwoorden te geven op onze vragen dan zijn wij van harte bereid daar nader over te informeren en de huidige berichtgeving in te trekken.