vrijdag, 8. december 2017 - 18:13 Update: 08-12-2017 18:14

Onderzoek naar gemeentelijke namenlijsten met seksuele geaardheid

Onderzoek naar gemeentelijke namenlijsten met seksuele geaardheid
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het Stadsarchief Amsterdam liet vorige week weten namenlijsten gevonden te hebben die de gemeente Amsterdam bijhield in de jaren vijftig met gegevens over de seksuele geaardheid van sollicitanten.

Ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laten onderzoeken of dergelijke lijsten ook in andere gemeenten werden opgesteld.

Homoseksuelen

Sollicitanten zijn afgewezen voor een baan als gemeenteambtenaar, omdat ze homoseksueel zouden zijn. Dit werd bijgehouden in lijsten die onlangs in het archief zijn gevonden. Het onderzoek moet uitwijzen of er sprake is geweest van systematisch discrimineren op grond van seksuele geaardheid bij overheidswerkgevers.

Minister Ollongren kondigde het onderzoek aan tijdens de bijeenkomst 'Discriminatie, hoe pakken we het aan?', georganiseerd door het College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met BZK en het Bureau voor de grondrechten Fundamental Rights Agency (FRA).