woensdag, 13. december 2017 - 11:10 Update: 13-12-2017 13:26

Nauwelijks hulp voor jeugd met grote psychische problemen, FNV Zorg & Welzijn slaat alarm

Jongeren met grote psychische problemen krijgen nauwelijks hulp
Foto: fbf
Amsterdam

Door geldgebrek bij de betreffende gemeente worden jongeren met grote psychische problemen niet of te laat geholpen.

Ook starten behandelingen soms te laat omdat de toestemming van de lokale ambtenaar ontbreekt. Dit blijkt uit een peiling van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in samenwerking met het Algemeen Dagblad en De Groene Amsterdammer.

Groeiende wachtlijsten

Meer dan de helft van de 120 deelnemende kinderpsychiaters, -psychologen en andere medewerkers in de jeugd-ggz meldt dat ze aan het einde van het jaar soms geen nieuwe cliënten kunnen helpen, omdat het gemeentebudget op is. Volgens bijna 75 procent van de hulpverleners ontstaan de groeiende wachtlijsten door de gebrekkige organisatie bij de gemeenten.

Hulpverleners melden: 'We hebben te maken met wanhopige ouders en de suïcidepogingen door jongeren, ook de geslaagde, nemen toe. ,Er zijn veel meer crisisopnames doordat er te lang gewacht wordt met behandelen.'

FNV Zorg en Welzijn geschokt maar niet verrast

FNV Zorg & Welzijn is geschokt over de conclusies uit het onderzoek van het AD en de Groene Amsterdammer. Hieruit blijkt dat jongeren met grote psychische problemen niet worden geholpen, omdat het geld van de betrokken gemeenten op is. En bijna 9 op de 10 ondervraagden geeft aan dat sinds de overheveling jeugdzorgtaken van Rijk en provincies naar gemeenten de werkdruk is opgelopen. FNV is geschokt, maar helaas niet verrast.

Gert Noortman, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Sinds de overheveling van jeugdtaken naar gemeenten, hebben wij en onze leden gewaarschuwd dat het kind én de jeugdzorgwerkers de rekening gaan betalen van dit overheidsbesluit. Het doel van de nieuwe Jeugdwet was om problemen eerder te signaleren door ‘dichter op de zorgvrager ’ te zitten in wijkteams. Dus logischerwijs komen er ook meer problemen boven water. Daarom hadden gemeenten nooit akkoord moeten gaan met overheveling van taken in combinatie met een bezuiniging van 15 procent op jeugdzorg. Het was te voorzien. Kijk maar naar Denemarken, daar kampten men jaren geleden al met dezelfde gevolgen door overheveling van jeugdtaken. Hier hadden zij lering uit kunnen trekken.’

FNV Zorg & welzijn en jeugdzorgwerkers slaan alarm

Vorige week nog sloegen FNV Zorg & Welzijn samen met zo’n 30 bezorgde jeugdzorgwerkers alarm over de situatie in de jeudzorg tijdens de begrotingsbehandeling over jeugdzorg. De vakbond stuurde hierover met andere vakbonden en werkgevers een brandbrief aan de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Hierin pleitten de partijen voor meer geld, minder werkdruk en eerlijke tarieven. De vakbond maakt zich ook zorgen over de grote hoeveelheid kortlopende contracten en de onzekerheid als gevolg van aanbestedingen. Dit zorgt voor te lage tarieven, onrust onder medewerkers en brengt de continuïteit van de jeugdzorg in gevaar.

Noortman: ‘De sector schreeuwt om meer geld. Het aantal en de zwaarte van cliënten neemt toe. De werkdruk is afgelopen jaren gigantisch gestegen. Er moet meer geld bij. Voor de kinderen, maar zeker ook voor een gezonde werksituatie in de jeugdzorg.'