woensdag, 13. december 2017 - 22:06

Vervoerregio: Uithoornlijn kan worden aangelegd

Vervoerregio: Uithoornlijn kan worden aangelegd
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Uithoorn/Amsterdam

Nadat eerder de gemeenteraad van Uithoorn en Amstelveen een positief advies gaven, is ook de Regioraad akkoord met het uitvoeringsbesluit van de Uithoornlijn. Dit betekent dat de aanbesteding van de aanleg van de Uithoornlijn van start kan.

Naar dorpscentrum Uithoorn

'Met de aanleg van de Uithoornlijn trekken we de vernieuwde Amstelveenlijn door naar het dorpscentrum van Uithoorn, over het tracé van de oude Spoordijk. De tramhaltes zijn voorzien bij Aan de Zoom ( wordt halte Aan de Zoom), het busstation Uithoorn (wordt halte Uithoorn Station) en Dorpscentrum (wordt halte Uithoorn centrum)', zo laat Vervoerregio Amsterdam woensdag weten.

Veranderingen in het openbaar vervoer

De gehele regio heeft te maken met een groei van het aantal OV-reizigers, maar tegelijkertijd met teruglopende middelen vanuit het Rijk voor het openbaar vervoer in onze regio. Kortom: er is meer OV nodig voor minder geld. Daarnaast kent de Noord-Zuid corridor van de Vervoerregio een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor de toekomst van het OV in het zuidelijke deel van de regio:
• De Noord/Zuidlijn zorgt voor een geheel nieuw OV-netwerk;
• De Amstelveenlijn wordt tussen 2018 en 2020 omgebouwd tot een hoogwaardige tramverbinding;
• OV-knooppunten, zoals station Amsterdam Zuid, worden een steeds belangrijker overstappunt;
• Door toenemende drukte op de wegen worden langere rijtijden voor de bus verwacht bij gebrek aan vrijliggende busbanen.

Planuitwerking

In de planuitwerkingsfase is mede in overleg met omwonenden het ontwerp verder gedetailleerd. Bewoners konden bijvoorbeeld kiezen uit diverse materialen en hoogtes voor de geluid- en zichtschermen. Verder is de aanbesteding van de realisatie van de Uithoornlijn voorbereid en zijn de kruisingen nogmaals getoetst op veiligheid.

Planning

Nu het besluit tot aanleg genomen is, zal de aanbesteding begin 2018 starten en ongeveer een jaar in beslag nemen. De gemeente Uithoorn neemt op 8 maart een besluit over de aanpassing van het bestemmingsplan. Een gewijzigd bestemmingsplan maakt de aanleg planologisch mogelijk. De daadwerkelijke aanleg verwachten we tussen 2019 en 2022. Volgens de huidige planning zullen eind 2022 de eerste trams naar Uithoorn rijden. De Uithoornlijn wordt mogelijk gemaakt door de Vervoerregio, gemeente Uithoorn en de provincie Noord-Holland.

Categorie:
Provincie: