woensdag, 3. januari 2018 - 14:36 Update: 03-01-2018 21:05

Alle 5 de grote waterkeringen tegelijk dicht

Waterkeringen dicht vanwege hoogwater door zware storm
Foto: Rijkswaterstaat
Kampen

Al vijf van de grote stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat zijn woensdag gesloten. 'Dat is nog nooit eerder voorgekomen', zo laat Rijkswaterstaat woensdagmiddag weten. De Maeslantkering en de Hartelkering zijn de laatste twee keringen die vanwege de storm en de verhoogde waterstanden rond 15.00 uur zijn dichtgegaan.

Unicum

Vanwege de hogere waterstanden door de zware westerstorm die over Nederland trekt zijn woensdag alle vijf van de grote waterkeringen gesloten door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft imposante stormvloedkeringen gebouwd om ons land te beschermen tegen hoogwater. Stijgt het water zodanig dat gevaar dreigt, dan sluiten de keringen. Zo krijgt het door de storm opgestuwde water geen kans via rivieren of zeearmen verder het land in te stromen.

Stormvloedkeringen

Rijkswaterstaat heeft imposante stormvloedkeringen gebouwd om ons land te beschermen tegen hoogwater. Stijgt het water zodanig dat gevaar dreigt, dan sluiten de keringen. Zo krijgt het door de storm opgestuwde water geen kans via rivieren of zeearmen verder het land in te stromen.

Gesloten keringen

Vanwege de verhoogde waterstanden is de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel en de Oosterscheldekering gesloten. Woensdag is rond het middaguur ook de Ramspolkering (zie foto) bij Kampen gesloten. De kering, die bij hoogwater het Zwarte meer van het Ketelmeer afsluit en daarmee de veiligheid van het achterland waarborgt, is een zogenaamde balgstuw die met lucht en water wordt opgepompt en zo het water tegenhoudt.

Maeslantkering en Hartelkering om 14.50 uur gesloten 

De Maeslantkering bij Hoek van Holland is zojuist begonnen te sluiten. Het sluitcriterium voor de Maeslantkering is eind 2016 tijdelijk verlaagd van 3,00 naar 2,60 m +NAP. De voor woensdag verwachte waterstanden zijn voor Rotterdam dusdanig hoog dat er is besloten om de Maeslantkering ook te sluiten. De armen van de Maeslantkering komen in beweging. De drijvende deuren sluiten en er wordt water in gelaten. Binnen 2 uur zinken ze af naar de bodem. Ook de Hartelkering sluit nu.

Watermanagementcentrum Nederland (WMCN)

Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) houden Rijkswaterstaat, het KNMI en de waterschappen de waterstanden continu nauwlettend in de gaten. Het WMCN informeert waterbeheerders over de waterstandsverwachtingen zodat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen zoals het sluiten van waterkeringen, het ontruimen van kades en het instellen van dijkbewaking.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon?  Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)

Categorie:
Provincie: