maandag, 8. januari 2018 - 17:18 Update: 08-01-2018 17:43

Hoogte bedragen toegekend smartengeld is 'voorzichtig' stijgende

Hoogte bedragen toegekend smartengeld is 'voorzichtig' stijgende
Foto: Archief EHF
Den Haag

Uit de verzamelde uitspraken van rechters in smartengeldzaken valt een voorzichtig stijgende lijn af te leiden in de hoogte van de toegewezen bedragen. Dit meldt de ANWB die in een speciaal Smartengeldboek - een standaardwerk voor de juridische wereld - rechterlijke uitspraken over smartengeld heeft bewerkt en verzameld. 'In de versie van 2018 staan ruim 100 nieuwe uitspraken', aldus de ANWB.

200.000,- smartengeld toegewezen

In 2017 wees een civiele rechter voor het eerst weloverwogen een smartengeld van € 200.000 toe. Deze uitspraak, handelend over een medische fout, illustreert de - geleidelijke - stijging van de smartengeldbedragen in Nederland in de afgelopen jaren. 

Aardbeving slachtoffers Groningenveld 

Opmerkelijk is ook de toewijzing van smartengeld aan bewoners van het Groningenveld die lijden onder de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen. Volgens de rechtbank is in deze gevallen sprake van een persoonsaantasting in de zin van art. 6:106 BW, ook zonder dat sprake is van fysiek of geestelijk letsel.

Steeds vaker smartengeld 

Daarnaast valt ook nu weer de gestage stroom uitspraken van de strafrechter over smartengeld op. Die wijst, mede als gevolg van het beleid om schadevorderingen van slachtoffers in het strafproces aan te moedigen, steeds vaker smartengeld toe en lijkt daarin tot op zekere hoogte een ‘eigen beleid’ te voeren. 

Het ANWB Smartengeldboek bevat ca. 2.200 uitspraken, en is al bijna 60 jaar een uitgave van ANWB Verkeersrecht. Het is het standaardwerk voor de eenduidige en eerlijke bepaling van de hoogte van het smartengeld. Ruim 1.800 advocaten, letselschadebehandelaars, verzekeraars en rechters maken gebruik van het boek. Daarnaast wordt de online database veelvuldig geraadpleegd door de abonnees. De site telt ruim 5.000 sessies per maand, waarbij in totaal tussen de 35.000 en 50.000 pagina’s worden bezocht. 

Nabestaanden

De ANWB vindt dat slachtoffers die door toedoen van een ander (ernstig) letsel oplopen een bedrag aan smartengeld moeten krijgen dat recht doet aan het leed dat hun is aangedaan. Op dit moment hebben nabestaanden nog geen recht op smartengeld. De politieke discussie over smartengeld voor nabestaanden loopt al lang. Een wetsvoorstel dat smartengeld voor nabestaanden mogelijk maakt wordt momenteel in de Eerste Kamer behandeld. 

De ANWB betreurt het dat deze procedure zoveel tijd in beslag neemt en is al vele jaren krachtig voorstander van het Wetsvoorstel Affectieschade. Het is aan nabestaanden niet uit te leggen dat je voor een gebroken teen wel recht hebt op smartengeld en dat ouders die hun kind verliezen door toedoen van een ander met lege handen staan.

Onvrede 

Overigens bestaat in Nederland onvrede over de hoogte van het smartengeld. De ANWB vroeg daar al een paar jaar geleden aandacht voor in de Smartengeld-special van Verkeersrecht uit 2013.

Het inleidend artikel van het nieuwe ANWB Smartengeldboek is geschreven door prof. mr. Siewert Lindenbergh. Hij neemt de lezer mee in het waarom, het wanneer en de hoogte van het smartengeld. 

Het ANWB Smartengeldboek is onmisbaar voor de letselschadepraktijk, omdat het een overzicht van vergelijkbare uitspraken biedt en een aanknopingspunt voor onderhandelingen geeft tussen belangenbehartigers van het slachtoffer en de aansprakelijke tegenpartij of zijn verzekeraar. 

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon?  Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)

Categorie:
Provincie: