dinsdag, 16. januari 2018 - 16:37 Update: 16-01-2018 18:17

OM eist vijf jaar cel tegen politiemol Mark M.

OM eist vijf jaar cel tegen politiemol Mark M.
Foto: Facebook
Den Bosch

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant heeft vanmiddag voor de rechtbank in Den Bosch tegen de 31-jarige hoofdverdachte uit Weert een gevangenisstraf van 5 jaar geëist. Hij wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, computervredebreuk, corruptie, deelname aan een criminele organisatie, witwassen en bezit van valse reisdocumenten.

“Een politieagent moet onkreukbaar zijn: van iedere diender wordt verwacht en verlangd dat hij of zij politietaken te allen tijde eerlijk en betrouwbaar uitvoert. Verklapt en verkwanseld een agent jaren aan één stuk karrevrachten politiegeheimen, dan zijn de gevolgen groot. Door als agent schaamteloos keer op keer voor eigen gewin vertrouwelijke politiegegevens weg te sluizen, gooide hij de waardigheid van het politieambt te grabbel, besodemieterde hij collega-agenten en bracht hij enorme schade toe aan het vertrouwen in de politie,” zo opende de officier van justitie vanmorgen zijn requisitoir.

Tegen de vier andere verdachten werden straffen tot 3 jaar gevangenisstraf geëist.

De 47-jarige man uit Veldhoven, die gezien wordt als de tussenpersoon tussen de hoofdverdachte en de afnemers, wordt ook verdacht van schending van het ambtsgeheim, daarnaast van actieve ambtelijke omkoping, deelname aan een criminele organisatie, witwassen, bezit valse reisdocumenten en bezit ‘jammers’. Daarvoor zou hij volgens het OM 3jaar de cel in moeten.

De 39-jarige man uit Veldhoven wordt verdacht van schending ambtsgeheim, actieve ambtelijke omkoping en deelname criminele organisatie. Daarvoor eist het OM 12 maanden gevangenisstraf.

De 35- jarige man uit Geldrop wordt ook schending van het ambtsgeheim verweten. Daarnaast verdenkt het OM hem ook van actieve ambtelijke omkoping en deelname aan een criminele organisatie. De eis tegen hem is 12 maanden.

32-jarige man uit Geldrop wordt ook schending van het ambtsgeheim verweten met daarbij actieve ambtelijke omkoping. Een gevangenisstraf van 8 maanden heeft het OM tegen hem geëist.

Start onderzoek

De politiemol liep tegen de lamp, toen in mei 2015 in een ander Brabants onderzoek op een computer informatie werd gevonden over andere politieonderzoeken en personen. Het ging om 4500 pagina’s uit het politie systeem Blue View met vertrouwelijke politie informatie. Het bleek dat deze informatie was gegenereerd uit het politiesysteem door het strikt persoonlijke account van de 31-jarige hoofdverdachte Mark M. Dit was de start van een groot onderzoek uitgevoerd door de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant.

De hoofdverdachte was in de ten laste gelegde periode 1 januari 2012 tot en met 29 september 2015 in dienst bij de Dienst Nationale Recherche van de Landelijke Eenheid, werkte bij de Dienst Verkeer en de Dienst Infrastructuur van die eenheid en werd ingezet bij de archivering van politiedossiers. Hij had voor zijn werkzaamheden bij de Dienst Nationale Recherche een account gekregen tot het politiesysteem.

Blue View uitdraai

Ondanks dat hij dit politiesysteem niet nodig had voor zijn werk bij de Dienst Verkeer en de Dienst infrastructuur, achterhaalde de Rijksrecherche 28.521 zoekvragen en resultaten. Ook bleek dat hij abonnementen had, dat wil zeggen dat het systeem periodiek bepaalde zoekvragen herhaalde. Het bleek dat hij het overgrote deel van al die bevragingen in het systeem illegaal deed. 
De hoofdverdachte heeft verklaard dat bevragingen in het politiesysteem een hobby van hem was, net zo als anderen filmpjes kijken op internet. “Onzin”, zo vindt de officier deze verklaring, “hij wist dondersgoed dat hij informatie uit het systeem slechts ten behoeve van de uitvoering van zijn politietaak mocht raadplegen en niet voor welke andere reden dan ook.”

In het onderzoek is ook een undercover agent ingezet aan wie de politiemol al binnen een maand informatie uit Blue View verstrekte.

Schending ambtsgeheim

Welke informatie precies is doorgespeeld naar anderen, is slechts beperkt duidelijk geworden. “Maar omdat de informatie niet ging over hemzelf of naasten, had hij zelf geen enkel persoonlijk belang bij het verzamelen en overnemen ervan,” betoogt de officier van Justitie tijdens de zitting, “wel had de informatie waarde voor derden.” Al uit het feit dat hij zo vaak informatie zonder aannemelijk politiedoel uit het systeem haalde, duidt er wat het OM betreft op dat hij het voor anderen deed. Bovendien ging het om gerichte informatie. “Dat betekent dat hij van derden de vraag moet hebben gekregen om specifiek naar informatie te zoeken: Hij heeft geen lukrake zoekopdrachten uitgevoerd,” aldus de officier.

Medeverdachten

De 32-jarige man uit Geldrop was een van de eerste personen waar de hoofdverdachte informatie aan verstrekte uit het politiesysteem. Zijn ex-vriendin heeft bovendien verklaard dat hij hiervoor geld moest betalen aan Mark M. voor de zoekopdrachten.

In de woning van de 47-jarige medeverdachte uit Veldhoven zijn 167 A4tjes met Blue View informatie gevonden, die door de politiemol zijn geëxporteerd uit het politiesysteem. Daarnaast werden 235.000 euro en enkele ‘jammers’ (stoorzenders) aangetroffen. Op enkele velletjes zat het DNA van de hoofdverdachte. Ook op de computer van deze 47-jarige verdachte werden sporen van vertrouwelijke politie gegevens gevonden. “Hij stelde zijn woning ter beschikking, organiseerde ontmoetingen met andere criminelen en bewaarde en verspreidde geheime informatie. Daarom vindt het OM medeplegen bewezen, “aldus de officier. Ook de 32-jarige man uit Geldrop wordt dit medeplegen verweten.

Een deel van de informatie gevonden in het huis, ging over de 39-jarige verdachte uit Veldhoven en de 35-jarige uit Geldrop. Deze verdachten zijn ook in dit huis gezien. Het OM ziet in deze overduidelijk dat de bezoeken aan de woning in het teken stonden van illegale verspreiding en of openbaar maken van de geheime informatie aan de 35-jarige verdachte uit Geldrop, de 39- en 47-jarige verdachte uit Veldhoven.

Alle vier de medeverdachten worden ook verweten dat ze de politiemol hebben omgekocht. “Deze vier hebben hier allemaal niet over willen verklaren, maar er zijn tal van aanwijzingen dat dit het geval was”. De officier doelt hiermee op onder andere het feit dat de hoofdverdachte een uitgavenpatroon had dat niet paste bij een politie salaris.

Drie van deze vier samen met Mark M. worden ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Zij hebben hecht en planmatig samen gewerkt om tot het plegen van de misdaden te komen.

Witwassen

Hoeveel de hoofdverdachte heeft verdiend met zijn corrupte praktijken is uit het onderzoek niet een-op-een te herleiden. Wel is duidelijk geworden dat hij in de periode stortingen heeft gedaan van bijna 80.000, -euro op een bankrekening van hem, daar contante bedragen van heeft opgenomen waarmee hij onder andere cash een Porsche en een BMW heeft gekocht. Dit geld kan niet verklaard worden uit zijn legale inkomsten. “Heeft de verdachte een concrete, verifieerbare en niet op voorhand zeer onwaarschijnlijke verklaring gegeven van de herkomst van het geld gegeven? Nee, hij verklaart niets.”

De rechtbank doet naar verwachting 19 februari uitspraak.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon?  Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)